Discover and read the best of Twitter Threads about #cinsiyetsiztoplum

Most recents (1)

2023 seçiminde #mülteci meselesinin etkili olacağı görülüyor.

Ama asıl dip dalga,
#zkusağı'ndan gelecek.

2023'te ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç, Ak Pari iktidarinda doğup büyüdü ancak bu gençlerin kahir ekseriyeti Ak Parti ve Sn Erdoğan'a muhalif.

Neden, nasıl anlatalım..
2- Gezi olaylarında görüldü ki, sokağa çıkan gençlerin önemli bir bölümü muhafazakar aile çocuklarıydı.

Ak parti iktidarlarında iş güç sahibi olmuş ailelerin çocukları...

Peki Ak Parti ve Sn. Erdoğan nerede hata yaptı, muhafazakar aile çocukları neden ve nasıl muhalif oldu?
3- Meselenin könhüne inildiğinde, Ak Parti'nin köprüler, oto yollar, inşa ederken, insan unsurunu ihmal ettiği, dahası bu konuda çok ciddi yanlış politikalar izlediği açıkça görülüyor.

En büyük yanlış, Ak Parti'nin Abdullah Gül çizgisini takip ederek Avrupa'ya aşırı yanaşmasıydı
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!