Discover and read the best of Twitter Threads about #düzce

Most recents (3)

23 Kasım 2022 Gölyaka (#Düzce) depremini (Mw=6.0) yorumlayalım:
1-)
📌 Deprem Karadere segmentinin KD'daki 12 km'lik kısmını kırmıştır.

2-)
📌 Bu kısım 17 Ağustos 1999 depreminde (Mw=7.6) birkaç cm yer değiştirme gösteren kayma açığının olduğu parçayı oluşturmaktadır.
#deprem
RT Image
3-)
📌 Karadere segmenti D-B gidişli Sapanca-Gölcük segmentinin KD-GB yön değiştirdiği sıkışma alanının (transpresif) olduğu yere (sarı elips) karşılık gelmektedir.

4-)
📌 Sıkışma alanının hemen doğusunda Efteni Gölü'nün olduğu yerde açılma alanı (transtensif) yer almaktadır.
5-)
📌 Sıkışma ve açılma alanının hemen doğusunda D-B gidişli 12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı #deprem (Mw=7.2) kırığı uzanmaktadır.

6-)
📌 Artçılar neden 23 Kasım 2022 deprem kırığının güneydoğusunda, Düzce havzasında dağılım gösterdi? Image
Read 8 tweets
Düzce'de 5,9'luk deprem.
ABD Jeoloji Servisi'nin verilerine göre deprem yüzeyde 8 şiddetinde etkiye sebep oldu. Mavi konturlar neden Ankara'da bile hissedilmiş olabileceğini gösteriyor.
Düzce’de deprem sonrası bir ev görüntüsü.
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!