Discover and read the best of Twitter Threads about #kırklareli

Most recents (4)

Mighty Sovereigns Of Ottoman Throne : Sultan Murad I

By Ekrem Buğra Ekinci

@EkremBEkinci
👆🏻 widely used illustration painted by court painter Konstantin Kapıdağlı in the early 19th century shows Sultan Murad I , the 3rd ruler of Ottoman beylik that turned into an empire .

👆🏻👉🏻📸 Credits : Büşra Öztürk - Daily Sabah
While his predecessor , Osman & Orhan ghazis , had gathered a nation & created a state , Sultan Murad I improved his lands , making a prosperous country from it for all citizens .
Read 99 tweets
108 yıl önce bugün #Kırklareli, 1 Kasım 1912 ;

“Sayın Generalim, Edirne’nin yakında ele geçeceğini göz önünde bulundurarak, İslam mimarisinin en önemli anıtları arasında yer alan Sultan Selim Camisi’nin korunması için gereken her şeyin yapılması için emirlerinizi rica ederim." Image
Bogdan Filov, Türklerin çekildiği “kurtarılmış topraklarda” değerli ne var ne yoksa toplamak ve Bulgaristan’daki müzeye götürmekle görevli Bulgar Ulusal Arkeoloji Müzesi Müdürü’dür.
Türkçeye ilk kez çevrilen bu günlükler ve hiçbir yerde yayımlanmamış fotoğraflar sayesinde sahipsiz Balkan topraklarında neler yaşandığını, kültürel mirasımızın nasıl yok edilerek muazzam bir medeniyetin izlerinin silinmeye çalışıldığını
Read 4 tweets
Osmanlı’nın ilk savaş endüstrisi merkezi; #Kırklareli, Demirköy Fatih Dökümhanesi.
Fatih Dökümhanesi, Osmanlı belgelerindeki adıyla Samakocuk Dökümhane-i Amiresi Istranca dağlarında korunaklı bir bölgede ve dökümhanenin fırınlarında kullanılan meşe kömürüne ulaşmak için de meşe Image
ormanının içinde kurulmuş.Dökümhanenin ilk hangi yılda kurulduğu bilinmemekle beraber Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u feth etmeye karar verdiğinde ihtiyacı olacak top ve gülleleri imal edecek şekilde dökümhanenin yeniden düzenlemesini Hocası Molla Gürani yapmıştır.
Dökümhane 20. yy başlarına kadar aralıklarla da olsa kullanılmıştır.
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!