Discover and read the best of Twitter Threads about #osmaniye

Most recents (2)

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, "Türkiye'deki plastik atık geri dönüşüm merkezlerinde dokuz yaşındaki çocuklar çalıştırılıyor. Bu durum onları ciddi ve yaşam boyu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakıyor.
theguardian.com/global-develop…
"Avrupa'nın en zengin ülkeleri plastik atıklarını Türkiye'ye göndererek çocuklar, mülteciler ve göçmenler de dahil olmak üzere Türkiye'nin en savunmasız topluluklarından bazılarını ciddi çevre ve sağlık riskleriyle karşı karşıya bırakıyor." @KristaShennum
Human Rights Watch
Kapalı ortamdaki iç mekan havası çok tehlikeli boyuttadır. Çalışanları yavaş yavaş dermansızlaştırır.

Havalandırmasız iç ortam havası sağlık açısından çok riski kirleticiler ve kokular içerir.

Denetimsizlik ve yaptırımsızlık çevresel felaketi tetikler

hrw.org/tr/news/2022/0…
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!