Discover and read the best of Twitter Threads about #çankırı

Most recents (3)

Bazı sorulara cevaplar:
1-3 veya 4 büyüklüğünde #deprem oldu, bu bir #öncüdeprem midir? = Öncü depremin kendine has bir özelliği, bir işareti yoktur. Arkasından büyük deprem gelirse onun öncü deprem olduğu anlaşılır, ancak iş işten geçmiştir
2-Bu #fay henüz kırılmadı diyorlar siz ne diyorsunuz?= Hiçbirşey. Hangi fayın kırıldığı üniversitelerin, MTA nın raporlarında var oralara bakın uzman olmayan, fayı sahada görse tanıyamayacak kişiler fay kırığı ile diğer yüzey deformasyonlarını ayırt edemezler, yanılırsınız.
Bir başka yöntem artçı dağılımıdır, nerede yoğun iseler orası kırılmıştır. MTA Haritasında #Göksun’dan #Doğanşehir ve #Malatya’ya kadar uzanan hat ile #Pütürge’den #Pazarcık, #Türkoğlu, #Hassa, #Kırıkhan ve #Samandağ’a kadar olan alanda artçıları görüyorsunuz. Neresi kırılmış mta.gov.tr
Read 15 tweets
Eğil dağlar eğil üstünden aşam
Yeni talim cikmiş varam alişam.!

Ah bu türkü yirmidort sene evvel hangı şehirden hangi köyden hangi kulubeden birdenbire aksetti? Türküleri daima şen olan İzmir'denmi Daima kahramanca olan Aydin'danmi? Yoksa daima bağri yanik olan Edirne'denmi ?
Nereden? Güftesinin uslubu gibi bestenin zevkinden de nereden çiktigi belli değil her türkünun iklimi şivesinden az çok belli olur bunun bilakis menşei Rumeli'midir Anadolu mu anlaşilmiyor o kadar Milli!..
Yirmi dort sene evvel ilk ciktigi zaman vatanin bütun sokaklarinda
Teselya'ya doğru redif taşiyan Anadolu ve Rumeli trenlerinde yalniz bu türkü işitiliyordu ;

Egil dağlar eğil üstünden aşam
Yeni talim cikmıs varam alişam!

O harbin redifleri bu türküyü gectikleri bütun şehirlere biraktilar
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!