Discover and read the best of Twitter Threads about #evlilik

Most recents (2)

(1/5) Yazılı Söz veya Nişan Sözleşmesi. Nişanlınızla yazılı söz ya da nişan sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu eMail ile de olabilir,...
(2/5) WhatsApp'tan da yazılı olarak yapılabilir. Dilerseniz Noterden bile yaptırtabilirsiniz. Söz ya da nişan sözleşmesine vade...
(3/5) koyabilirsiniz. Vade tarihine kadar nişan ya da nikah gerçekleşmezse, söz veya nişan akdi kendiliğinden bitecektir diye madde bile...
Read 5 tweets
1. Cübbeli Ahmet kime hizmet ediyor?
Cübbeli Ahmet konusunda kafası karışık olan insanları bilgilendirme yazısı olan bu çalışma, Cübbeli'nin Cemaat içerisinde yapmaya çalıştığı "ŞEY"in ne olduğu konusunda yeterince bilgi içerecektir! Ve bu sayede büyük RESİM görülecektir!
2. Malum olduğu üzere “Cübbeli Ahmet” konusu İSMAİLAĞA câmiâsı içerisinde çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu sıkıntıların sebebi, Cübbeli'nin yaptığı işlerin Cemaat içerisinde tasvip edilmediği halde, yapılanların kabul görülüyormuş gibi bir görüntü oluşturulması! Image
3. Cemaat içerisinden kurumsal olarak bir cevap verilmese de, bu konuda verilen tepkilerin neler olduğu ve kimler tarafından gündeme geldiğini kısa bir çalışma neticesinde göstermek istiyorum. Bu sayede oluşan kafa karışıklılığının bir nebze olsun giderileceğini düşünüyorum.
Read 81 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!