Discover and read the best of Twitter Threads about #glryh

Most recents (1)

#glryh
kap.org.tr/tr/Bildirim/90…
Baktılar girişim sermayesi işinde güzel sonuçlar var bizde girelim demişler :)
"Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak kurulması planlanan 30.000.000,- TL başlangıç Sermayeli, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ş.ne 14.999.000
adet B grubu pay karşılığı 14.999.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına, yine kurulması planlanan 5.000.000,- TL başlangıç sermayeli A1 Portföy Yönetimi A.ş.ne 2.499.000 adet pay karşılığı 2.499.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına karar vermiş olup
gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır.
İlaveten; iştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin ödenmiş sermayesinin 50.000.000,- TL'den 100.000.000 TL'ye artırtılması ve şirketimiz ana sözleşmesinin
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!