#glryh
kap.org.tr/tr/Bildirim/90…
Baktılar girişim sermayesi işinde güzel sonuçlar var bizde girelim demişler :)
"Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak kurulması planlanan 30.000.000,- TL başlangıç Sermayeli, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ş.ne 14.999.000
adet B grubu pay karşılığı 14.999.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına, yine kurulması planlanan 5.000.000,- TL başlangıç sermayeli A1 Portföy Yönetimi A.ş.ne 2.499.000 adet pay karşılığı 2.499.000 TL tutar ile iştirakte bulunulmasına karar vermiş olup
gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılacaktır.
İlaveten; iştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin ödenmiş sermayesinin 50.000.000,- TL'den 100.000.000 TL'ye artırtılması ve şirketimiz ana sözleşmesinin
6. Maddesinin tadiline ilişkin izinlerin alınmasına karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa gerekli izinlerin verilmesi için başvuruda bulunulacaktır."
olumlu bir haber olarak görüyorum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Temel Analizci

Temel Analizci Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Temel_analiz1

18 Feb
1. TEMEL ANALİZ NEDİR?
Temel analiz, bir hisse senedi değerini etkileyebilecek tüm bilgilerin bir araya getirilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması; böylece şirketin mevcut verilerinden yola çıkarak GELECEKTEKİ durumunun tahmin edilerek hisse senedinin gerçek değerinin tespit
2. edilmeye çalışılmasıdır.
Hisse senedinin değerini etkileyebilecek olan tüm makro ekonomik değişkenler, küresel ve ülke ekonomisi, sektörün durumu, yapısı ve sorunları, sektördeki güncel gelişmeler, rekabet şartları, şirketin finansal yapısı, verimlilik, karlılık,
3. yönetim kalitesi ve buna benzer tüm değişkenler incelenir. Temel analiz bilinenin aksine sadece hissenin mevcut fiyatını değil, GELECEKTEKİ fiyatını tespit etmek için de kullanılır.
Bu değişkenlerin tamamı incelenerek hisse için gerçek değeri bulduktan sonra, piyasa
Read 17 tweets
17 Feb
Bugün gelen bilançoları bu tweet altında değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle Faaliyet raporu ve Bilançonun tamamı okunmayan tüm değerlemelerin eksik kaldığını hatırlatayım. Hızlıca bakmaya çalıştım. Sadece rakamsal baktım. Ekstra hususlar var ise ilave ederseniz sevinirim.
#kfein
Ay başında listeme eklemiştim. Yüzde 60 civarı değer kazanmış oldu. Bilançosu beklediğim kadar gelmedi açıkçası. Hızlıca inceledim.
temelanalizci.com/kfein-kafein-y…
#Fonet
Bugün gelen beğendiğim bilançolardan bir tanesi. Hızlıca değerlendirmeye çalıştım.
temelanalizci.com/fonet-fonet-bi…
Read 5 tweets
15 Feb
#vesbe daha önce birkaç kez yazmıştım. Finansalları ile desteklenen yükselişlerden korkmaya gerek yok diye.
Yine bu örneğe uygun bir bilanço görüyoruz.
temelanalizci.com/vesbe-vestel-b…
Son çeyrek 3.36 Milyon satış rakamlarına ulaşıldığını görüyoruz. Bir önceki çeyrek 2.53 milyon olan
2. bu rakam geçen sene 4.çeyrek de 1.97 milyon olarak gerçekleşmişti.
Favök rakamlarına baktığımızda yine çok iyi bir 4.çeyrek görüyoruz. 727 Milyon Favök rakamı geçen sene toplam 921 milyon olduğunu düşünürsek çok iyi bir noktada. Bu yükselişte 4 çeyrektir hızla yükselen
3. Favök marjının etkisini de görüyoruz. Geçen sene 12.18 olan favök marjı son çeyrek de 21.61 rakamına gelmiş durumda. Brüt kar marjı ve net kar marjında da aynı yükselişi görüyoruz. Brüt kar marjı son çeyrek de 21.97, net kar marjı ise 18.46 olarak gerçekleşmiş. Çok güzel
Read 6 tweets
17 Jan
Likidite Oranları Nedir?
En basit anlamıyla bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesidir diyebiliriz.
3 tane oran vardır:
*Cari Oran
*Likidite Oranı (Asit-Test Oranı)
*Nakit Oran
Bunların hepsini anlatmadan önce kısa bir hatırlatma yapalım;
2. Bilançoda gözüken;
Dönen varlıklar: Bir şirketin 1 yıl içerisinde nakite çevirebileceği varlıklar.(Nakit ve benzerleri, alacaklar, stoklar...)
Kısa Vadeli Yükümlülükler: Şirketin 1 yıl içinde ödemesi
gereken paralar olarak özetleyelim.
3. CARİ ORAN: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler
Yukardaki açıklamalar ışığında bu oran aslında bize, Şirketin önümüzdeki 1 yıl içerisinde nakite çevirebileceği varlıklar ise borçlarının ne kadarını ödeyebileceğini gösteriyor. Özellikle kriz dönemlerinde, örneğin
Read 9 tweets
16 Jan
1. Temel Analiz yaparken sadece şirketlerin mevcut radyolarına bakmıyoruz. Örneğin 12 ay sonrası için; Dünya ekonomisi nerede olacak; ülke ekonomisi nereye gidecek; büyüme oranları ne kadar olacak; faiz oranları nereye gidecek bunların tamamını hesaba katmamiz gerekiyor.
2. Aracı kurumlara vs bakıyor iseniz hepsini kullanırlar. Endeks hedefi verirken 10yillik faiz için bir oran kullanırlar. Siz sektör ve şirketiniz için ne kadar büyüyecek; önümüzdeki süreçte satışları ne kadar artacak; karları ne kadar artacak bunları ortaya koyacaksınız.
3. Şirket Hedef Değer tespiti için birçok yöntem vardır. Hiçbiri için bu doğru diyemeyiz. Siz kendi yonteminizi de geliştirebilirsiniz. Zaten bir tane doğru olsa herkesin hedef değeri aynı olurdu. Önemli olan her zaman hedeflerinize sadık kalmak.
Read 6 tweets
15 Jan
1.Enflasyonun olduğu ülkede borsanın doğal hareketi yukselmektir. Bir şirketin hasılatı enflasyon oranında artıyor ise aslında buyumemis olabilir. Adet bazında aynı satışı yapmış olabilir. Şirket karı Enflasyon oranında arttı ise hisse fiyatının da Enflasyon oranından artması
2. Sadece bizim paramızı korumak anlamına gelir. O yüzden getiri hedefimiz; Enflasyon ve Mevduat faizinin üzerinde kazanç olmalıdır. Bankalar ve Faiz oranları-F/k ilişkisinden bahsetmiştim. Şirketin hedef değerine bakarken; Dünyada ekonomi ne kadar büyücek;
3. Ülkemizin büyümesi ne kadar olacak; faiz oranları ve enflasyon nereye gidecek bunlara bakmak gerekir. Ülkenin yüzde 5 büyümesi bekleniyor; enflasyon yüzde 15 bekleniyor; faiz oranları yüzde 20 olacak ise buna göre değer belirlenmeli.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!