Discover and read the best of Twitter Threads about #graus

Most recents (1)

1. Kort draadje. Het artikel in de #NRC omtrent de escapades van #DionGraus @realDionGraus zijn voor 90% oud nieuws. Mocht dit leiden tot strafrechterlijk vervolging, dan wacht ik het juridische oordeel af. Zo hoort het in mijn optiek in ons NL bestel... #PVV #Wilders
2. Tenminste schetst het artikel de morele standaard van #DionGraus . Daar valt bijzonder veel op aan te merken - sterker nog: te verwerpen.
3. Zorgelijk - ook voor #PVV aanhangers - zijn tenminste twee issues: ten eerste de poging van #Wilders dit met een grap af te doen. In de regel is er dan veel meer aan de orde... @nrc Image
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!