Discover and read the best of Twitter Threads about #gusgr

Most recents (1)

1) Bu hafta yaptığım düzenleme sonunda portföy dağılımım şu şekilde:

Yüzde 36 TKF Fon
Yüzde 22 TCD Fon
Yüzde 19 AFT Fon
Yüzde 15 YAY Fon
Yüzde 7 Trade ettiğim kısım

GMR, MAC, TTE izlemedeyim.

Geçen ay TCD yerinde saydı, NASDAQ fonları ve trade kısmı iyi performans gösterdi.
2) Trade bölümünün artışında halka arz edilen ARDYZ hissesinin payı da oldu.

Günlük işlemlerimi belli bir sistem dahilinde yapıyorum.

Ayrıca riske göre getiri potansiyeli yüksek bir fırsat görürsem bu riski alıyorum.

Sistemimin dışına çıkmam genelde bana zarar veriyor.
3) TKF fon dağılımını sevdim, bu nedenle diğer fonlara göre tercih ettim.

#thyao #petkm #gusgr #krdmd #skbnk hisselerine ağırlık verme tercihlerini beğendim.
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!