Discover and read the best of Twitter Threads about #ibi

Most recents (2)

A #fiscalidade é un mundo apaixonante, e a que afecta a industria #editorial non é unha excepción! Abro fío 👇
En primeiro lugar, temos que saber que a responsabilidade de declarar e pagar #impostos corresponde ao autor en caso de autopublicación e á editorial en caso de cesión de dereitos de distribución e venda.
Un dos impostos que afectan a este sector é o Imposto sobre o Valor Engadido (#IVE), un imposto indirecto que varía dependendo do produto. No caso do libro corresponde pagar o 4% e isto faise cada tres meses. Con todo, o IVE non afecta aos dereitos de autor.
Read 12 tweets
¿Cuántas casualidades constituyen evidencia científica?

Luego de la #vacunacion de los ancianos se produce un #brote en la #residencia

#ALERTA #estadodealarma #Espana

Abro hilo...
Read 105 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!