Discover and read the best of Twitter Threads about #jesusvarocksåflykting

Most recents (1)

Nu är jag riktigt arg. @Migrationsverk:s respons på #ärjagkristennu har varit minst sagt motsägelsefull, men idag hävdar MVs rättschef Fredrik Beijer något jag knappt kunde föreställa mig:

VI UTVISAR INGA KONVERTITER!
Från en intervju i @Dagen:

Är det säkert för konvertiter att utvisas till Afghanistan?

– En person som har lämnat islam kan inte utvisas till Afghanistan, det finns en stor risk för en sådan person att återvända.
Ändå utvisas människor som säger sig ha konverterat, är de säkra?

– Det är en bedömning som görs av oss, att den här personen inte kommer ha ett behov av att manifestera sin kristna tro. Vi bedömer att den inte är trovärdig, då löper de ingen risk vid ett återvändande.
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!