, 26 tweets, 7 min read Read on Twitter
Nu är jag riktigt arg. @Migrationsverk:s respons på #ärjagkristennu har varit minst sagt motsägelsefull, men idag hävdar MVs rättschef Fredrik Beijer något jag knappt kunde föreställa mig:

VI UTVISAR INGA KONVERTITER!
Från en intervju i @Dagen:

Är det säkert för konvertiter att utvisas till Afghanistan?

– En person som har lämnat islam kan inte utvisas till Afghanistan, det finns en stor risk för en sådan person att återvända.
Ändå utvisas människor som säger sig ha konverterat, är de säkra?

– Det är en bedömning som görs av oss, att den här personen inte kommer ha ett behov av att manifestera sin kristna tro. Vi bedömer att den inte är trovärdig, då löper de ingen risk vid ett återvändande.
Men nu utvisas faktiskt konvertiter?

– Det ligger i betraktarens öga, vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem, säger Fredrik Beijer.

[...]
Många konvertiter får avslag, det är som att Migrationsverket anser att det pågår en asylbluff riktat mot svenska kyrkor?

– Det är ingen slutsats som jag vill dra... Det finns nog de som anser att de är en del av en religion, fast vi anser att de inte är det.
Men ni måste mena att en och annan konvertit bluffar?

– Det kan jag inte uttala mig om.

dagen.se/nyheter/migrat…
Här ljuger Migrationsverket för svenska folket. De har dömt många genuina konvertiter med en stark kristen tro till utvisning de senaste åren. Några exempel:
En person från Christian Mölks pingstförsamling som fick avslag pga bristande kunskap om våld i kristendomen och skillnaden på Pingst och Svenska kyrkan:
Ruth Nordströms klient som varit kristen i sex år och haft ledarposition i en församling som fick avslag pga att han inte kunde redogöra för tio Guds bud och skillnaden mellan protestantism och katolicism: varldenidag.se/nyheter/jurist…
Hossein som var medlem i Lidköpings Pingstförsamling i fyra år och som numera tvingas gömma sig i Afghanistan för att inte bli dödad: dagen.se/nyheter/forsam…
Ali Akbari som har namnet Jesus och ett kors intatuerat på halsen och som därför misshandlades i Afghanistan efter att han hade utvisats dit: facebook.com/pastorchristia…
Josef som Migrationsverkets tjänsteman uppmanade att gömma sitt kors när han utvisades till Afghanistan: blankspot.se/du-far-gomma-k…
Mahmoud som döptes 2016 och var en aktiv medlem i Pingstkyrkan Jönköping och dess gudstjänster, språkcafé, Alphakurs mm. Efter sitt avvisningsbeslut tog han sitt liv: dagen.se/nyheter/mahmou…
Jag kan ge många fler exempel. Fredrik Beijer hävdar alltså på fullaste allvar att inga av dessa var konvertiter, inga var kristna. Grunden för detta är i många fall Migrationsverkets förbannade kunskapsfrågor.
Det här är systematisk förföljelse som pågår i Sverige idag. Vi kommer inte ge upp förrän systemet är ändrat. #ärjagkristennu #jesusvarocksåflykting #migpol
Men nu utvisas faktiskt konvertiter?

– Det ligger i betraktarens öga, vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem, säger Fredrik Beijer.

[...]
Många konvertiter får avslag, det är som att Migrationsverket anser att det pågår en asylbluff riktat mot svenska kyrkor?

– Det är ingen slutsats som jag vill dra... Det finns nog de som anser att de är en del av en religion, fast vi anser att de inte är det.
Men ni måste mena att en och annan konvertit bluffar?

– Det kan jag inte uttala mig om.

dagen.se/nyheter/migrat…
Här ljuger @Migrationsverk för svenska folket. De har dömt många genuina konvertiter med en stark kristen tro till utvisning de senaste åren. Några exempel:
En person från Christian Mölks pingstförsamling som fick avslag pga bristande kunskap om våld i kristendomen och skillnaden på Pingst och Svenska kyrkan:
Ruth Nordströms klient som varit kristen i sex år och haft ledarposition i en församling som fick avslag pga att han inte kunde redogöra för tio Guds bud och skillnaden mellan protestantism och katolicism: varldenidag.se/nyheter/jurist…
Hossein som var medlem i Lidköpings Pingstförsamling i fyra år och som numera tvingas gömma sig i Afghanistan för att inte bli dödad: dagen.se/nyheter/forsam…
Ali Akbari som har namnet Jesus och ett kors intatuerat på halsen och som därför misshandlades i Afghanistan efter att han hade utvisats dit: facebook.com/pastorchristia…
Mahmoud som döptes 2016 och var en aktiv medlem i Pingstkyrkan Jönköping och dess gudstjänster, språkcafé, Alphakurs mm. Efter sitt avvisningsbeslut tog han sitt liv: dagen.se/nyheter/mahmou…
Jag kan ge många fler exempel. Fredrik Beijer hävdar alltså på fullaste allvar att inga av dessa var konvertiter, inga var kristna. Grunden för detta är i många fall Migrationsverkets förbannade kunskapsfrågor.
Det här är systematisk förföljelse som pågår i Sverige idag. Vi kommer inte ge upp förrän systemet är ändrat.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Micael Grenholm
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls (>4 tweets) are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!