Discover and read the best of Twitter Threads about #migpol

Most recents (3)

1) FÅ SE NU OM JAG FÖRSTÅTT DET HELA RÄTT! (Tråd)

Du vill ha oinskränkt yttrandefrihet men vill inte låta andra komma till tals. Du tycker att din frihet är begränsad men vill utan vidare begränsa andras. Du skriker efter fler poliser men vill själv inte...

#Svpol #MigPol
2) ...bli övervakad. Du kallar dig för oliktänkande men anser att alla andra är idioter som inte tycker som du. Du klagar på invandringen men hotar ofta med att emigrera. Du tycker att människor behandlar dig och dina gelikar illa men har inga problem med att...

#Svpol #MigPol
3) ...spy ur dig otidigheter, hot och tillmälen mot dina "motståndare". Du kallar det mesta som inte passar din världsbild för fake news men har inga problem med att sprida desinformation och förljugen propaganda. Du tycker att andra har ett ansvar men verkar...

#Svpol
Read 6 tweets
Fredagen är min lediga dag i veckan.

I vanliga fall en dag som jag bara mår bra och tar hand om mig.

Men den här fredagen kan jag inte skaka av mig två jobbiga händelser under veckan. Två #migpol #funkpol händelser. >
> #migpol #funkpol
1) En blind kvinna med tre vuxna barn, varav en dotter multifunktionsnedsatt, en med MS och en son med normfungerande kropp, flydde till Sverige från förföljelse av islamister i Irak 2015. Familjen tillhör en, i Irak, erkänt förföljd folkgrupp. >
#migpol #funkpol
> Under tiden innan de fått uppehållstillstånd har de enbart rätt till "vård som inte kan anstå". Alltså - den blinda kvinnan får inte vit käpp, den med flera funktionsnedsättningar får ingen hjälp, inga blöjor, inte hjälp att äta, etc >
Read 11 tweets
Nu är jag riktigt arg. @Migrationsverk:s respons på #ärjagkristennu har varit minst sagt motsägelsefull, men idag hävdar MVs rättschef Fredrik Beijer något jag knappt kunde föreställa mig:

VI UTVISAR INGA KONVERTITER!
Från en intervju i @Dagen:

Är det säkert för konvertiter att utvisas till Afghanistan?

– En person som har lämnat islam kan inte utvisas till Afghanistan, det finns en stor risk för en sådan person att återvända.
Ändå utvisas människor som säger sig ha konverterat, är de säkra?

– Det är en bedömning som görs av oss, att den här personen inte kommer ha ett behov av att manifestera sin kristna tro. Vi bedömer att den inte är trovärdig, då löper de ingen risk vid ett återvändande.
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!