Discover and read the best of Twitter Threads about #kaynak

Most recents (3)

.
NASREDDİN HOCA NİYE ÖLDÜRÜLDÜ..!!!

Pek çok insan inanamıyor ama şu bir gerçek, Nasreddin Hoca, Mevlana müridi ve Moğol valisi Cacaoğlu Nurettin tarafından öldürüldü. Gözümüzün önünde dururken ilginçtir algılayamamışız,olan biteni bize Mikail Bayram anlattı.
Tanık olacaksınız, ImageImage
hakarete varan karşı duruşlar birkaç yılda güneş altındaki kar gibi eriyecek ve gerçeklik herkes tarafından kabul edilecek.
Şimdilik bizi ilgilendiren soru şu:
Hoca hangi gerekçeyle öldürüldü?.

İlk Nasreddin Hoca, Hace Nasreddin Mahmut b. Ahmet el-Hoyi
Müsameratül Ahbar,
Anadolu Selçuki Tarihi, Anonim Selçukoğulları Tarihi ve Ariflerin Menkıbeleri gibi kaynaklarda üç ayrı kişiye Hace Nasreddin dendiği görülür ve adları şöyledir:
Hace Nasreddin Mahmut b. Ahmet el-Hoyi, Hace Nasreddin Muhammed el-Tusi, Hace Nasreddin b. Yavlak Arslan.
Read 19 tweets
NASREDDİN HOCA NİYE ÖLDÜRÜLDÜ..!!!

Pek çok insan inanamıyor ama şu bir gerçek, Nasreddin Hoca, Mevlana müridi ve Moğol valisi Cacaoğlu Nurettin tarafından öldürüldü.
Gözümüzün önünde dururken ilginçtir algılayamamışız, olan biteni bize Mikail Bayram anlattı.
Tanık +
olacaksınız, hakarete varan karşı duruşlar birkaç yılda güneş altındaki kar gibi eriyecek ve gerçeklik herkes tarafından kabul edilecek.
Şimdilik bizi ilgilendiren soru şu:
Hoca hangi gerekçeyle öldürüldü?.

İlk Nasreddin Hoca, Hace Nasreddin Mahmut b. Ahmet el-Hoyi +
Müsameratül Ahbar, Anadolu Selçuki Tarihi, Anonim Selçukoğulları Tarihi ve Ariflerin Menkıbeleri gibi kaynaklarda üç ayrı kişiye Hace Nasreddin dendiği görülür ve adları şöyledir:
Hace Nasreddin Mahmut b. Ahmet el-Hoyi, Hace Nasreddin Muhammed el-Tusi, Hace Nasreddin b. Yavlak +
Read 19 tweets
1) Çetin hocam @cozdegerleme öncelikle ellerinize sağlık hocam 🙏🏼🙏🏼 bu efsane tablolarınızdan yararlanarak #ARCLK şirketinin son dönem finansallarını #eğitimnotları kapsamında özet geçmeye çalışacağım.

#temelanaliz #bilanço #gelirtablosu #finansalokuryazarlık
2) Şirket toplam varlıklarını yılbaşına kıyasla ilk altı ayda arttırmış. Bunu yaparken hem #DönenVarlıklar’ını yani #faaliyetlerini hem de #DuranVarlıklar’ını #yatırımlarını arttırması olumlu bir durum olarak gözükmektedir.

Dönen Varlıklar kaleminde en ağırlık kalemlerin +
3) #TicariAlacaklar ve #Stoklar olduğu görülüyor.

Tic.Alacak kaleminde rakamsal artış olmasına rağmen her dönem ağırlığının %40’larda olması ve ATS kısmında ortalama 120 günlerde seyretmesi işletmenin istikrarlı bir alacak #tahsilat programı olduğunu göstermektedir.
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!