Discover and read the best of Twitter Threads about #laxmikantberde

Most recents (1)

बालपण !!!

एक वेगळीच मज्जा असते या वयात ना ,तहान,भूक ,ना चिंता,घोर ना काळजी, नुसता आनंद आणि आनंदाने जगायचे बास नंतर धुरळा उडवून टाकायचा, खोड्या,मारामाऱ्या यातच दिवस घालवायचा.
उगाचच मोठे झालो असे वाटते.तेच माझे आयुष्य किती सुंदर होते कुठे इथे सिमेंट जंगलात ५००-१००० sqft 1/4
मध्ये आयुष्य घालवतोय असे वाटते कधी कधी !! पण या माझ्या बालपणात कि नाही. जसे माझे मित्र,आई वडील आणि इतरांची सुद्धा आठवणी आहेत. तसेच माझ्या जिवाभावाची हे माझे आवडते कलाकार ज्यांनी माझे बालपण सुद्धा नुसत्या त्यांच्या डायलौग ने आठवणीत राहिले आहे. दार रविवार ४ वाजता नुसती मज्जा 2/2
अगदी पोटदुःखे पर्यंत हसणे कमीत कमी (एकत्रित कुटुंब) १५-२० जण आम्ही यांचे चित्रपट पाहायचो नुसती धमाल ..!!
आवडता लक्ष्या
हात तिच्या मायाला - अशोक मामा
डामीट - महेश
अष्टपैलू - सचिन ..
सलाम तुम्हा सर्वाना ..!
@SachinPilgaonkr @maheshkothare @SarafAshok #laxmikantberde 3/3
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!