Discover and read the best of Twitter Threads about #linex

Most recents (1)

Aquest menú de tria de llengües té una intrahistòria que es remunta a 2004, quan es va iniciar el projecte @LliureX i una de les tasques a fer era localitzar una Debian al valencià... i traure qualsevol referència a la paraula «català» del sistema operatiu.
@LliureX Açò dóna per a un fil, així que allà anem, però l'hauré d'anar escrivint a trossos i mossos, que he de fer maleta i arreplegar als xiquets en una estona!
@LliureX Total, que en 2019 tenim a l'OpenOffice tres traduccions al català: català (oriental), català (de València, que deia l'Ovidi) i, ha ha ha, català (blaver, amb les boges normes de la RACV). Supose que açò deu ser el més paregut a tindre un fill repudiat per a la RACV.
Read 58 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!