Discover and read the best of Twitter Threads about #meritocratie

Most recents (7)

TK morgen 19:00-22:30
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs(35765) tweedekamer.nl/debat_en_verga… Oude tijden herleven
Die oude tijden verzameld, maar dan wel NA 1726: zie hier benwilbrink.nl/projecten/lote…
De auteurs laten zien hoe de wortels van de staatsloterij liggen in de oplossing van een verdelingsprobleem op de markt van Brugge: wie mag er een kraam plaatsen? Een numerus fixus uit de middeleeuwen.
Verdelingsproblemen, zie bv. H. Peyton Young (1994) press.princeton.edu/titles/5379.ht…
Read 43 tweets
#meritocratie. 2e draadje, over 'Tirannie van verdienste'. Thema: 'nieuwe erfelijkheid'. Ooit was bepalend wie je vader was. De 19e eeuw wisselde dat in voor wat je beheerste/presteerde. In de 21e eeuw bepalen je ouders wat je gaat presteren.
Draadje 1:
Grondgedachte: neem eens aan dat selectieve examens, toetsen en tests eerlijk zijn bij een 'level playing field'. Wanneer aanzienlijke groepen deelnemers schaduwonderwijs of specifieke coaching blijken te krijgen, zijn deze examens enz. ondeugdelijk, niet valide, discriminerend.
Die grondgedacht komt uit de testpsychologie, hij is niet van Michael Sandel. Testpsychologie of niet, het is evident dat examens enz. waarvan kandidaten weten dat anderen zich er op oneigenlijke wijze op hebben voorbereid (kapitaal van thuis), als oneerlijk worden ervaren.
Read 21 tweets
L'un des plus grands mensonges du #néoLibéralisme, c'est la "#méritocratie".
Au début, ça sert à justifier les inégalités économiques et sociales.
Ça flatte les #bourgeois, parce que ça leur explique qu'ils sont plus intelligents et plus beaux que les #gueux.
(1/3)
Puis, la #méritocratie ça dérape vite.
Les #riches ont "mérité" d'être riches.
Les #pauvres ont choisi d'être pauvres.
Les #chômeurs ont décidé d'être chômeurs.
Les #malades ont voulu être malades.
Tout n'est que choix personnel, responsabilité individuelle, et culpabilité.
(2/3)
Et à la fin, la #méritocratie, ça sert à justifier des perspectives abominables.
Conditionner l'accès aux soins de santé à un statut vaccinal, social ou moral.
Affirmer qu'il y a des mauvais citoyens, qui "méritent" d'être "emmerdés".
#LeNéoLibéralismeEstUnCancerDeLEsprit
(3/3)
Read 3 tweets
Onderwijsraad adviseert ‘Later selecteren, beter differentiëren’ benwilbrink.wordpress.com/2021/04/24/ond…
Op basis van dit voorwerk ga ik vandaag een poging doen een 5-minuten blog te schrijven over wat ik als het grote probleem zie van dit advies:
Het advies gaat van voor tot achter over beoordelen van leerlingen, maar er is geen beoordelingsexpert aan te pas gekomen. Dat liep fout.
De eindtoets verplaatsen van 12-jaar naar 15-jaar lost niets op, kost enorm. Differentiëren is voor de Raad (ja, ook voor de VO-Raad) de oplossing voor alle kansproblemen, maar het vraagt voortdurend beoordelen van leerlingen, en dat is precies waar het oneerlijk wordt.
Read 90 tweets
🔴 THREAD : « EL CASO ATLÉTICO » ⚪️

Ou comment, de manière illégale, Miguel Angel Gil Marin et Enrique Cerezo sont devenus propriétaires de l’Atlético de Madrid pour la modique somme de 0€.
NB : Le thread est long. Mais promis ça vaut le coup, et cette histoire mérite d'être plus connue, surtout en France.

NB2 : J’ai essayé d’être le plus précis possible, mais c’est parfois technique donc ne m’en veuillez pas trop si la vulgarisation entraîne quelques raccourcis.
Tout démarre en 1987, lorsque le père de Miguel Ángel Gil Marín (notre CEO actuel), Jésus Gil, devient président de l’Atlético de Madrid.

Jésus Gil est un homme d’affaire comme seules les années 90 ont su nous en offrir.
Read 59 tweets
Een nieuw rapport: 'Later selecteren, beter differentiëren' van de Onderwijsraad. Ik vraag een tweede leven aan om al die rapporten van raden en andere clubs te kunnen lezen.
onderwijsraad.nl/publicaties/ad…
Ik zie zo snel niet dat de Raad iets heeft gedaan met mijn inbreng, dat kan nog interessant worden. Mijn inbreng was een speciaal voor de Raad geschreven blog, dus dat is overzichtelijk, nietwaar: benwilbrink.wordpress.com/2020/10/29/bij…
Ergens was ik er al bang voor, en ja hoor.
Read 139 tweets
Komaan, ik moet eens aan de slag.
Vraag van de dag: kunnen eindtoetsen (voorheen de ‘citotoets’) valide zijn?
Validiteit is een open begrip, maar heeft wel een strak omschreven betekenis, vastgelegd in de Richtlijnen van het NIP (1988) en de Standards van APA AERA NCME (2014).
Om een indruk te krijgen van wat er met validiteit zoal aan de orde is, zie bijv. (de bibliotheek over validiteit is zeer uitgebreid) onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111… Dit abstract nodigt uit om ook het artikel zelf te lezen. Dat kan, kijk even wat er zoal in staat: sci-hub.tw/10.1111/j.1745…
Validiteit is niet een kenmerk van een toets, maar karakteriseert het gebruik ervan, in dit geval: de toewijzing van leerlingen aan schooltypen. (zie 1e kolom van Sireci & Parker). Veronderstel even, for the sake of argument, dat de eindtoets bepalend is voor die toewijzing.
Read 125 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!