Discover and read the best of Twitter Threads about #ortaklık

Most recents (2)

1) Vehbi Koç’un #yaşamını aktardığı ilk kitabı Hayat Hikayem ile

#İş ve hayat #tecrübelerini aktardığı ikinci kitabı olan Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’in derlemesi olan, 7 ana bölüm ve 395 sayfadan oluşan Vehbi Koç Anlatıyor kitabını,

#kitap #işdünyası #yatırımnotları Image
2) yaşanmışlıklardan ders çıkartmak ve yeni kazanımlar edinmek adına özetlemeye çalıştım.

“Benim #anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.

#Ankara’nın bütün #ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi.”
3) “Müslüman #Türkler, ülkenin sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan, #basit hayat süren kimselerdi.

En güzel #binalar, en güzel #mağazalar, en güzel #yazlıklar gayrimüslimlerindi.

İyi bir okul #eğitimi göremeyişimin ve #dil bilemeyişimin”
Read 28 tweets
Bir hukuk miti gerçek oluyor: #işbirliği

@ticaret Bakanlığı influencer marketinge ya da yeni adıyla "sosyal medya etkileyecileri"ne ilişkin bir kılavuz yayımladı.Yerinde düzenlemelerle beraber influencer marketingin sempatisini yitirtecek birtakım gelişmeler de var.(Bilgiseli)
Düzenlemenin oldukça detaylı hazırlandığını ve sektörün gerçeklerini kavradığını ifade etmek isterim. Video paylaşımlar, podcastler, görsel paylaşımlar ve kısa süre beliren ve sonra kaybolan story, reels, snap gibi paylaşımlar atlanmamış.
Getirilen en açık gelişme (her ne kadar samimiyeti çoğu kullanıcı tarafından sorgulansa ve inandırıcılığını kaybetse de) influencer marketingin belki de temeli olan örtülü reklamın yasaklanması. Bunun için her mecra için belirlenen uyarılar ayan beyan koyulmak durumunda.
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!