Discover and read the best of Twitter Threads about #sıkılaştırıcı

Most recents (1)

Flaş! Döviz mevduat ve değerli maden hesapları için #zorunlu karşılık oranları 2 puan artırıldı... 1 yıldan uzun (sendikasyon ve Eurobondlar) için değişiklik yapılmadı... Image
Tahminimce $4 milyar küsur bir döviz varlığı Eylül sonunda MB kasasına girecek. Brüt rezerv bu kadar artarken, net değişmeyecek.

Hatırlatmak gerekirse zk bir "kredileri köstekleme" aracı; döviz mevduatı değil! DTH azalsın diye değil; #rezerv güzelleşsin diye yapılmış gibi.
MB bunu yapmakla kalmamış, ROM'u TAMAMEN kaldırmış. Yani bir taraftan döviz toplarken diğer taraftan birazını geri bırakıyor sisteme. Ama aynı anda ekstra TL de çekiyor zorunlu karşılık olarak... Toplamda 13,9 milyar TL ve $3,4 milyar emmiş olacak. Her açıdan #sıkılaştırıcı... Image
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!