Discover and read the best of Twitter Threads about #sisäilma

Most recents (1)

Totean jälleen, että THL:n ja TTL:n linja sisäilmasairauksien hoidossa pitää tulla haastetuksi. #huoliteoria

"Moninaiset oireet, erityisesti hengitystie- ja silmäoireet liittyivät tilastollisesti merkitsevästi mitattuun toksisuuteen."
#sisäilma

yle.fi/uutiset/3-1226…
"tunnistettiin altisteita,jotka voivat aiemman kirjallisuuden perusteella aiheuttaa elimistössä mitokondrioiden toimintahäiriön & oksidatiivisen stressin kautta immunologista tulehdusta,kemikaaleja tunnistavien hermojen aktivaatiota ja herkistymistä sekä neurogeenista tulehdusta"
Ilmiötä taustoittava uutisjuttu vuodelta 2020.
#huoliteoria

yle.fi/uutiset/3-1121…
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!