Totean jälleen, että THL:n ja TTL:n linja sisäilmasairauksien hoidossa pitää tulla haastetuksi. #huoliteoria

"Moninaiset oireet, erityisesti hengitystie- ja silmäoireet liittyivät tilastollisesti merkitsevästi mitattuun toksisuuteen."
#sisäilma

yle.fi/uutiset/3-1226…
"tunnistettiin altisteita,jotka voivat aiemman kirjallisuuden perusteella aiheuttaa elimistössä mitokondrioiden toimintahäiriön & oksidatiivisen stressin kautta immunologista tulehdusta,kemikaaleja tunnistavien hermojen aktivaatiota ja herkistymistä sekä neurogeenista tulehdusta"
Ilmiötä taustoittava uutisjuttu vuodelta 2020.
#huoliteoria

yle.fi/uutiset/3-1121…
Elokuu 2020 🤔

thl.fi/fi/tutkimus-ja…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jonna Södervall

Jonna Södervall Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JonnaSodervall

13 Jan
"klo 16:19: Orpo sanoo, että strategian muutoksen pohjana pitää olla muuttuneet tartuntaluvut ja asiantuntijoiden näkemykset. Marin katsoo, että on valmis poistamaan koronan yleisvaarallisten tautien listalta, kun THL sitä ehdottaa."

iltalehti.fi/politiikka/a/6…
"klo 16:19: [jatkuu] Hän @MarinSanna sanoo, että ensi viikolla käydään läpi mallinnukset miten virus "pyyhkäisee yhteiskunnan yli". "itse ennakoin ja ennustan, että nämä tulevat viikot tulevat olemaan meidän yhteiskuntamme vaikeimmat."
#koronafi
"klo 16:09: Sitten puhutaan koronan hoitamisesta. Käsiäänestyksessä kysytään kuka teistä on valmis päättämään, että korona ei ole enää yleisvaarallinen tartuntatauti ja strategiaa muutetaan?
Marin vastaa, että strategiaa muutetaan ensi viikolla pidettävässä palaverissa."

☝☝☝
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(