Discover and read the best of Twitter Threads about #staf

Most recents (1)

Omdat #agrifacts regelmatig met donderend geraas roeptoetert dat er van alles niet klopt maar systematisch nalaat te melden dat ze ongelijk hebben, doe ik het even voor u. Wat was er nu weer aan de hand? Iets met meetpunten... En statistiek.
De conclusies van het #PBL over de trend in het aantal overschrijdingen van de waternorm voor #gewasbeschermingsmiddelen zou niet kloppen. En op de hen kenmerkende hoge toon eiste #staf rectificatie. google.com/url?sa=t&sourc…
Daarna stapte de stichting naar de rechter. Die deed op 24 augustus uitspraak en verklaarde rapport én persbericht niet onrechtmatig. uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!