Discover and read the best of Twitter Threads about #stigmatisering

Most recents (1)

Wat een krachtig tweeluik had kunnen zijn mist, door gebrek aan duiding, deel van zijn effect. Een kort 🧵

#nrc #overgewicht #obesitas #preventie #bariatrie

nrc.nl/nieuws/2021/07…
@ashatenbroeke maakt belangrijke punten tav #stigmatisering en maatschappelijke toegankelijkheid, maar gaat hier veel te ver in het bagataliseren van de relatie tussen gewicht en gezondheid. De gezondheidsrisico’s van #overgewicht vallen niet te ontkennen.
@DokterJanneke legt terecht de nadruk op #preventie, maar gaat voorbij aan de de dieper liggende oorzaken van #obesitas (bv. #kansenongelijkheid). Daarnaast lijkt haar activisme weinig plaats te laten voor nuance tav stigma, emotie en mogelijkheden van mensen met #overgewicht
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!