Wat een krachtig tweeluik had kunnen zijn mist, door gebrek aan duiding, deel van zijn effect. Een kort 🧵

#nrc #overgewicht #obesitas #preventie #bariatrie

nrc.nl/nieuws/2021/07…
@ashatenbroeke maakt belangrijke punten tav #stigmatisering en maatschappelijke toegankelijkheid, maar gaat hier veel te ver in het bagataliseren van de relatie tussen gewicht en gezondheid. De gezondheidsrisico’s van #overgewicht vallen niet te ontkennen.
@DokterJanneke legt terecht de nadruk op #preventie, maar gaat voorbij aan de de dieper liggende oorzaken van #obesitas (bv. #kansenongelijkheid). Daarnaast lijkt haar activisme weinig plaats te laten voor nuance tav stigma, emotie en mogelijkheden van mensen met #overgewicht
Met de nodige achtergrondkennis is het zeker een leuk stuk. Het is ook goed dat er in de breedte aandacht komt voor #overgewicht zonder meteen te verzanden in het standaard politieke #leefstijl dogma, maar wat meer duiding met feiten had meer voor dit onderwerp kunnen doen. #nrc
Side note: wat @ashatenbroeke hier zegt over #bariatrie is geen weergave van de werkelijkheid. Ik twijfel niet aan haar omgeving en gevoel, maar 5 mensen is geen reële steekproef. Daarnaast is ‘snijden in een gezond lichaam’ pertinente onzin en stigmatiserend naar patiënten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tim Verhagen

Tim Verhagen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TimVerhagen84

7 Jul
Vandaag in @tubantia een stuk over Janet die 35kg afviel, #lifestylecoach werd en nu anderen helpt met #afvallen. Een prachtige prestatie die tot veel inzichten geleid heeft. Toch gaat er in het artikel één ding fundamenteel mis…🧵1/8
Allereerst gaat er gelukkig ook vooral veel goed. Behalve dat het goed lijkt te gaan met Janet, zegt ze ook een aantal uitstekende dingen over #stigma en zinloosheid van streng #dieten die door de redactie fraai worden uitgelicht. Waar het mis gaat is de #leefstijl boodschap. 2/8
Ze suggereert namelijk dat met gezonder eten en meer bewegen dergelijk resultaat voor iedereen binnen handbereik ligt. Dat is fundamenteel onjuist!
Voor een grote groep met morbide #obesitas (BMI >40) geldt dit niet. Dat is geen gebrek aan discipline, maar de ziekte obesitas. 3/8
Read 8 tweets
20 May 20
Het is werkelijk treurig om te zien hoeveel ongeïnformeerde en onwetenschappelijke onzin er weer voorbij komt als het over ernstig overgewicht gaat... 🧵
(1/14)
De indicatie ligt op dit moment qua gewicht bij BMI > 40 of BMI > 35 met comorbiditeit (hypertensie, diabetes, OSAS, etc.) Daarbij gaat het dus om mensen die aangetoond een slechtere levensverwachting hebben. (2/14)
Verder weten we dat zaken als diëten en sporten (ook als dit langdurig begeleid gedaan wordt) bij hen zelden leidt tot BLIJVEND substantieel gewichtsverlies. Natuurlijk zijn er mensen die dat wel lukt (er zullen er vast reageren), maar slechts 3-5% krijgt dit voor elkaar. (3/14)
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(