Discover and read the best of Twitter Threads about #technical_write_off

Most recents (1)

" काही दिवसांपूर्वी #Technical_Write_Off करण्यावरून खूप गदारोळ झाला होता, आणि असं सांगितलं जात होतं की #Technical_Write_Off म्हणजे कर्जमाफी नाही, केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते. या पार्श्वभूमीवर मी State Bank of India ला माहिती अधिकारात 2012-13 ते 2019-20 या 8
वर्षांत दरवर्षी 100 कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि #Technical_Write_Off केलेल्या #Loan_Accounts ची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक लोनची #Technical_Write_Off केल्या नंतरच्या प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मागितली, जी स्टेट बँकेने ही माहिती एकत्रित उपलब्ध
नसल्यामुळे ती गोळा करण्यासाठी बँकेचे रिसोर्सेस मोठ्या प्रमाणावर वळवावे लागतील असे कारण सांगून नाकारली , मी State Bank चा #Share_Holder असल्याने मी आज झालेल्या State Bank च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी #Share_Holder म्हणून हीच माहीती 22 जून ला मागितली, 2
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!