Discover and read the best of Twitter Threads about #venezueala

Most recents (2)

#venezueala: Det er vigtigt, at man forstår, hvor massivt og farligt et sats det er, når stater rundtomkring – heriblandt Danmark – erklærer officiel opbakning til den venezuelanske oppositions præsidentielle selvudnævnelse (pba. et forfatningsretligt figenblad). Tråd.
Strategien består i at lokke militæret til at skifte side til oppositionen. I den henseende lægges der økonomisk og politisk pres på landet, så befolkningen lider yderligere afsavn, i håb om at militæret finder det opportunt at foretage en kursændring.
I første led er ideen, at Maduro vil abdicere frivilligt, så snart militæret skifter side. Antagelsen er, at militæret er en nydelig enhedsstruktur, der handler kollektivt.
Read 18 tweets
1. The Truth About Nicaragua
#WeAreMADURO
The CIA's Dirty War in Nicaragua
shar.es/aalR5c
2.The Truth About Nicaragua
#WeAreMADURO
Violent Coup Fails in Nicaragua, US Continues Regime Change Efforts shar.es/aalRd8
3.The Truth About Nicaragua
#WeAreMADURO
Sanctions Backfire: US Is Being Left Behind
shar.es/aalRZj
Read 152 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!