Discover and read the best of Twitter Threads about #veropäivä

Most recents (1)

Vähän verojuttuja vielä: mun tulot tänä vuonna tulevat olemaan noin 799 000 €. 418 k osinkoa, 108 k palkkaa, 273 k osakkeiden myyntiä.
Palkasta tuloveroa hurrrjat 44,3 % eli verottajalle 48 k.
#vero #veropäivä 1/4
418 k osingoista oli verovapaata 113 k koska mun firma on tarpeeksi rikas, ja 40 k koska osinkoverotus muuten vaan. Maksan osingoista veroa 89 k. Yli 10 v vanhojen osakkeiden myynnistä (273 k) 60% lasketaan tuloksi, joten siitä 56 k verottajalle. 2/4
Maksan siis yhteensä 799 000 euron tuloista 193 000 euroa veroa eli mun veroprosentti yhteensä on 24 %. Yhyy miten paha Suomi vie rikkaalta sukatkin jalasta. (Toki osingon osalta siitä on maksettu firman verot alta pois.)
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!