Vähän verojuttuja vielä: mun tulot tänä vuonna tulevat olemaan noin 799 000 €. 418 k osinkoa, 108 k palkkaa, 273 k osakkeiden myyntiä.
Palkasta tuloveroa hurrrjat 44,3 % eli verottajalle 48 k.
#vero #veropäivä 1/4
418 k osingoista oli verovapaata 113 k koska mun firma on tarpeeksi rikas, ja 40 k koska osinkoverotus muuten vaan. Maksan osingoista veroa 89 k. Yli 10 v vanhojen osakkeiden myynnistä (273 k) 60% lasketaan tuloksi, joten siitä 56 k verottajalle. 2/4
Maksan siis yhteensä 799 000 euron tuloista 193 000 euroa veroa eli mun veroprosentti yhteensä on 24 %. Yhyy miten paha Suomi vie rikkaalta sukatkin jalasta. (Toki osingon osalta siitä on maksettu firman verot alta pois.)
Huomionarvoista on, että ens vuoden veropäivänä mun tuloista on piilossa osakkeiden myynnistä 109 k ja osinkojen osalta 153 k, siis yhteensä 262 000 euroa ei tule julkiseen tietoon, eikä niitä oteta huomioon tilastoissa, joissa verrataan Suomen verotusastetta muihin maihin. 4/4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Valtteri Lindholm

Valtteri Lindholm Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Jaakonpoika

10 Nov
Suurimpien tulotietojen julkaisu on hyvä juttu. Raha on tosi isosti valtaa, ja on hyvä tietää, missä valta on. 1/6
Julkisuus tuo myös hyvää luterilaista nöyryyttä. Kyllä yksi kimmoke siihen, että Varusteleka jakoi työntekijöille 150 000 euroa bonuksia tänä vuonna tuli sitä siitä, että mun tulot on kumminkin julkisia. 2/6
Tulothan eivät edes kerro koko totuutta: mun 2021 tuloista tulee olemaan piilossa 277k. Jos joku myi yli kymmenen vuotta vanhaa omaisuutta, siitä 40% ei lasketa tuloiksi. 3/6
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(