Discover and read the best of Twitter Threads about #waanbeeld

Most recents (1)

1/ Bij sommige #atheïsten heerst er nog altijd een #waanbeeld dat religie voor 'de zwakken van geest' is, en dat je als atheïst en 'vrijdenker' een persoon van rede en logica bent.

Laat ze je niet wijsmaken dat ze je iets te bieden hebben, behalve #nihilisme en betekenisloosheid. Kiezelsteentjes
2/ Al dan niet bewust, kennen we waarde toe aan alles wat we doen en meemaken in het leven. Van slapen gaan en wakker worden, tot het soort eten dat we naar binnenwerken en de dieren en de personen om ons heen.

Maar hoe zit het met jezelf? Wat voor waarde heb jij?
3/ Voordat je doorleest wil ik dat je er even bij stilstaat.

Heb je er weleens bij stilgestaan? Hoeveel waarde hecht jij aan je leven? En waarom doe je dat? Wat maakt jou zo speciaal, vooral ten opzichte van een kiezelsteentje of zelfs een dier?
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!