1/ Bij sommige #atheïsten heerst er nog altijd een #waanbeeld dat religie voor 'de zwakken van geest' is, en dat je als atheïst en 'vrijdenker' een persoon van rede en logica bent.

Laat ze je niet wijsmaken dat ze je iets te bieden hebben, behalve #nihilisme en betekenisloosheid. Kiezelsteentjes
2/ Al dan niet bewust, kennen we waarde toe aan alles wat we doen en meemaken in het leven. Van slapen gaan en wakker worden, tot het soort eten dat we naar binnenwerken en de dieren en de personen om ons heen.

Maar hoe zit het met jezelf? Wat voor waarde heb jij?
3/ Voordat je doorleest wil ik dat je er even bij stilstaat.

Heb je er weleens bij stilgestaan? Hoeveel waarde hecht jij aan je leven? En waarom doe je dat? Wat maakt jou zo speciaal, vooral ten opzichte van een kiezelsteentje of zelfs een dier?
4/ Een filosofische naturalist gelooft dat alles uit te drukken valt in materie. Er is dus geen ziel; de 'Ik' is een hoopje atomen dat door toeval op een bepaalde manier gearrangeerd is.
5/ Je bestaan is derhalve niet intentioneel en de mens heeft geen intrinsieke waarde. Jouw waarde komt neer op datgene wat je er zelf aan toekent.
6/ Als je als atheïst bewust bent dat het leven eindig is en het na pakweg 70 jaar stopt, is het leven in essentie betekenisloos: die atomen die je nu tot mens maken zullen later tot in de eeuwigheid anders gearrangeerd zijn; die 70 jaar is in contrast verwaarloosbaar.
7/ Of je nou zo rijk wordt als Jeff Bezos, met zoveel vrouwen slaapt als Hugh Hefner, zo machtig wordt als Julius Caesar, zo bekend wordt als Jezus of zo geliefd wordt als de profeet Mohammed, wanneer je eenmaal tot wormbuffet vergaat, doet niets er nog aan toe. Het is over. Het graf; de dood
8/ Vergelijk dat met het theïstische model, waarbij je geen incident bent of per toeval bent veroorzaakt, maar waar er een Schepper is die bewust uit Zijn liefde je leven heeft geschonken, opdat je Hem leert kennen, met Hem verbindt, en Hem zal gehoorzamen.
9/ Indien je kiest om goed te doen, zal je als beloning in Zijn nabijheid zijn in het Paradijs, alles krijgen wat je hart begeert en vergezeld worden met mensen die je daar geliefd zijn; en de beloning zal nooit en te nimmer vergaan.
10/ De beloning van het Paradijs is een beloning dat geen oog ooit heeft gezien, noch waar een oor ooit van heeft gehoord, noch iets wat een menselijk hart ooit bedenken kan.
11/ Het Paradijs zal gelijkenissen hebben met deze wereld, maar zonder haar imperfecties en haar negativiteit; denk je aan iets geweldigs hier, zal het daar nog beter zijn dan je nu voorstellen kan.
12/ In het Paradijs zal niet gestolen worden, er zal niet gelogen worden, er zal niet bedrogen worden, er zal niet gelasterd worden, er zal niet benijd worden, er zal niet getreiterd worden. Alles is daar perfect en het zal nooit en te nimmer vergaan.
13/ Kies je er echter voor om Gods barmhartigheid af te wijzen en wil je niet Gods liefde accepteren, zal Hij het je ook niet opleggen en dwingen om dat toch te doen; eerder zal je vervolgens—God verhoede—de Hel betreden waar je zelf telkens om vroeg.
14/ Elke dag opent God Zijn deuren van liefde voor jou om te betreden. Echter houdt het een keer op. Als je 70 jaar lang al Zijn deuren sluit en sterft in ongeloof, denk je dat je na 71 jaar of na 700 jaar opeens wel tot inkeer zou komen? De hel is eeuwig voor een reden.
15/ De Hel is een plek van eeuwige lijden, waarvan men de ware betekenis van hopeloosheid en uitzichtloosheid leert kennen; een plek bestaande uit laaiend vuur, met mensen en stenen als brandstof; een plek van vernedering en bestraffing, waar niemand elkaar van baat zal zijn.
16/ Honger zal men lijden, maar het consumeren van voedsel zal pijn doen als kokend heet water en gesmolten metaal dat in de buiken kookt; dorst zal men krijgen, maar als drank zal hij het moeten doen met etterwater, afkomstig van het vuil dat voortvloeit uit de mensen zelf.
17/ Men zal dat vuil drinken, slokje voor slokje, maar doorslikken zal amper lukken. De dood zal hem van alle kanten achterna komen, maar sterven zal men niet kunnen. Een grotere bestraffing zal hem nog opgewacht worden en er is niets dat hem nog helpen kan.
18/ Degene met de lichtste straf, zal gevraagd worden of hij alles wat hij in de wereld wilde zou opgeven om zichzelf vrij te kopen van bestraffing. Hij zou dat betuigen, waarop God zal zeggen dat Hij minder vroeg dan dat: dat je Hem zou erkennen en niemand zou aanbidden dan Hem.
19/ God houdt in beginsel van ieder mens en wil niemand naar de Hel sturen, maar de mens is niet als robot geschapen: je mag kiezen om Gods liefde te accepteren en in Zijn nabijheid te zijn in het Paradijs, of het te verruilen voor Zijn toorn met eeuwige bestraffing in de Hel.
20/ Geloof is een geschenk dat vanuit het hart komt, getuigd moet worden met de tong en opgevolgd moet worden met daden.
21/ God leidt eenieder die oprecht is, die vanuit zijn hart vraagt voor Zijn leiding en die naar Hem op zoek gaat.

Wil je Zijn leiding en wil je het Paradijs betreden, zonder jezelf af in je kamer, plaats je aangezicht op de grond en bid tot de Allerhoogste om geleid te worden. Man doet prosternatie

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

29 Jul
1/ Wanneer het argument van 'de #onderdrukte #moslima' niet meer werkt, is de moslima 'gehersenspoeld door haar cultuur' (lees: religie).

Laten we het inderdaad eens hebben over #hersenspoeling
2/ En laten we het vooral ook hebben over #vrouwenonderdrukking en '#cultuur'.

Recentelijk hebben de Noorse handbalvrouwen van 'het geciviliseerde Westen' €150 boete per persoon gekregen, omdat ze tijdens het #EK strandhandbal niet hun billen wilden vertonen. Noorse beachhandbalsters weigeren bikinbroekje en krijgen fi
3/ Ondanks dat de vrouwen te kennen gaven dat ze zich #geseksualiseerd voelden en het ongemakkelijk was om zo te spelen tijdens hun #menstruatie, werden de handbalsters toch opgedragen schaars te kleden—dat terwijl mannen wel gewoon normaal gekleed mogen zijn. Noorse handbalsters willen niet halfnaakt spelen, team krijg
Read 10 tweets
10 Jul
1/ Zijn we werkelijk vrij? En zo niet, kunnen we dat worden? #vrijheid #vrijdenkers #atheïsme #religie #godsdienst #filosofie Vrijheid of waanbeeld?  “De mens wordt vrij geboren; en ov
2/ Je koos niet je geslacht, je koos niet je naam, je koos niet je ouders, je koos niet je familie, je koos niet je DNA, je koos niet wanneer je geboren zou worden, je koos niet waar je geboren zou worden, je koos niet je menszijn,
3/ je bepaalt niet je overheid, je bepaalt niet je interesses, je bepaalt niet je gedachten, je bepaalt niet je etniciteit, je bepaalt niet je vrienden, je bepaalt niet je seksualiteit, je bepaalt niet je partner, je bepaalt niet je dood.
Read 10 tweets
20 Jun
1/ Niet genoeg, maar welzeker zie ik meer en meer mensen die het wij-zij denken willen loslaten en juist willen zoeken naar #verbintenis #boven #polarisering. Bruggen bouwen we samen
2/ Zelf hoop ik ook zo iemand te zijn: iemand die meer bruggen slaat dan afstand creëert. Dat was niet altijd zo, want #hokjesdenken is nogal verleidelijk en erg makkelijk om te doen.
3/ Mijn keerpunt was denk ik te danken aan ex-PVV'er @JoramvKlaveren.

"Hoe kan iemand die zo fel tegen mij als moslim was, nu 180 graden van standpunt veranderd zijn, behalve dat het aantoont dat de medemens misleid wordt in zijn vooroordelen?"

Die vooroordelen moeten we wegwerken.
Read 9 tweets
23 May
1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
Read 24 tweets
16 May
1/ #Islam en #antisemitisme.

Beste Jason, het is geen wonder dat je een voormalig moslimterrorist was. Je ideeën over de islam zijn net zo vertekend als van toen, alleen voer je nu—Godzijdank—de afschuwelijke daden niet meer uit.
2/ Je doet alsof moslims geloven in een soort Joodse deïcide (#Godsmoord of #Christusmoord), zoals bij—of vergelijkbaar tot—het christendom. Dat is niets minder dan een historische onjuistheid.

Zie onder andere: antisemitisme.nu/stereotypen/re… In de islam bestonden ook aanknopingspunten voor vijandighei
3/ En uit een eerder geschreven draadje:
Read 12 tweets
9 May
1/ Er is geen sprake van #islamisering en dát is het probleem dat ik juist probeer aan te kaarten. Islamiseerde Europa maar! Áls ze de islam volgden, hadden we geen ISIS tuig.

Je gedachten omtrent de islam en die van zulke terroristen is hetzelfde, alleen handel jij er niet naar.
2/ De onwetendheid over de islam is niet alleen onder niet-moslims groot, maar wat men kennelijk vaak niet weet, is dat er ook schrikbarend veel onwetendheid heerst over de islam onder de moslims zelf. Zie bijvoorbeeld de straatinterviews van @Salaheddine001.
3/ (On-)#IslamitischeStaat is gefundeerd op oppervlakkig begrip van de geloofsleer en ronseling van onwetende moslims middels #emotionele #oplichting.

"Zien jullie niet wat ze onze broeders en zusters aandoen in het Midden-Oosten?! We moeten wraak nemen op het Westen!"
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(