Discover and read the best of Twitter Threads about #woonschaamte

Most recents (1)

Woonrant waarschuwing. 1): Mijn buurvrouwen (94, 76, 80) in Amsterdam huren sociaal en hebben, als alleenstaande bejaarden, 2 slaapkamers. Ze wonen al 40 jaar in hetzelfde trappenhuis. Ze hebben een koffieclub op dinsdagochtend en rapen elkaar van de #woonschaamte #wooncrisis
2) #pt vloer als ze gevallen zijn, verplegen elkaar als ze ziek zijn, doen boodschappen voor elkaar. Ze zijn de facto buurtconciërge want bewaken de fietsen en de vuilcontainers. Moeten zij nu weg vanwege een technocratisch idée fixe? Omdat ze woonschaamte zouden moeten hebben?!
3) #pt Dat je mensen ontworteld uit hun buurt, huis, gemeenschap, puur omdat de overheid de ooit zo geprezen volkshuisvesting om zeep heeft geholpen? Zij zijn een toonbeeld van participatie, wonen nog altijd zelfstandig, kunnen en willen niet naar een bejaardentehuis. Dat
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!