Woonrant waarschuwing. 1): Mijn buurvrouwen (94, 76, 80) in Amsterdam huren sociaal en hebben, als alleenstaande bejaarden, 2 slaapkamers. Ze wonen al 40 jaar in hetzelfde trappenhuis. Ze hebben een koffieclub op dinsdagochtend en rapen elkaar van de #woonschaamte #wooncrisis
2) #pt vloer als ze gevallen zijn, verplegen elkaar als ze ziek zijn, doen boodschappen voor elkaar. Ze zijn de facto buurtconciërge want bewaken de fietsen en de vuilcontainers. Moeten zij nu weg vanwege een technocratisch idée fixe? Omdat ze woonschaamte zouden moeten hebben?!
3) #pt Dat je mensen ontworteld uit hun buurt, huis, gemeenschap, puur omdat de overheid de ooit zo geprezen volkshuisvesting om zeep heeft geholpen? Zij zijn een toonbeeld van participatie, wonen nog altijd zelfstandig, kunnen en willen niet naar een bejaardentehuis. Dat
4) #pt bejaardentehuis ís hun blokje. Hebben ze zelf bij elkaar georganiseerd. Een grof schandaal, is het, dat de liberalisering en het centenharken van de ‘vastgoedlobby’ leidt tot reëel en extreem woonleed onder jongeren, starters en met deze bizarre voorstellen nu ook nog
5) #pt ook nog sociaal-economisch zwakkere ouderen wil laten verhuizen uit hun vertrouwde huis. Dit neoliberale beleid maakt gemeenschappen kapot. De Blackstone boys belagen bevriende zelfstandigen met het geluk nog sociale huurder te zijn: “Oprotpremie?” Hoe lang zijn mijn
6) #pt vrienden, buren nog beschermd met al die hebzucht en oogkleptechnocratie? Tijdelijk verhuren, verhuren aan de hoogste bieder (expats), verkoop van hele blokken aan investeerders. Buurten, sociale veiligheid, betrokkenheid verkruimelen onder je ogen. Kortom: #wooncrisis
7) Kortom: ga op 12 september mee naar de Dam in Amsterdam voor het #WoonProtest. De wooncrisis overstijgt partijpolitiek en raakt iedereen: buren, vrienden, ouders, kinderen, dorp- en stedelingen. Je kan het protest ook steunen via deze link: gofundme.com/f/y9c4yp-het-w…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Florence Tonk

Florence Tonk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(