Discover and read the best of Twitter Threads about #Budin

Most recents (5)

Nazli #Budin, 474 Yıl önce bu ay...2 Eylul 1541 de Fethedildi

Kanunî’ 2 eylul 1541 de Budin’e Girmis #Budin’in en büyük kilisesi olan câmiye çevrilen, “Fethiye” camiinde Ebussü’ûd Efendinin imâmetinde 2 Eylül 1541’de ilk Cumâ namazını kılmisti Image
Ayni gun 334 yıl önce bugün 02.09.1686,da ise

#Budin’in düşup. Osmanlının elinden çıkti

Budin, bugünkü Budapeşte'nin Tuna Nehri'nin batısında kalan kısmıdır.
Foto Budin Kalesi ve Şehitligi
Kanuni Sultan Suleymanin #NazliBudin'de ilk Cuma namazini kildigi ve ayrica Gül Baba'nın cenaze namazının kılındığı Günümüz Aziz Matyaş Kilisesi..Fethiye (Sultan Süleyman ) Câmii.. #Budapeste-Macaristan Image
Read 3 tweets
Olmus idim bir zaman ben sedd-i Islâm'a kilit,
Nice canlar din yolunda ugruma oldu sehit,
Taa kiyamet hasr olunca kesmezem ümit,
Bir gün ola açila baht-i siyahim der Budin

334 yil once bugun sehit olan Son #Budin Beylerbeyi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'yı Rahmet ve minnetle
anıyorum..
Arnavut'lar Osmanlı'ya 33 Sadrazam binlerce Vali Paşa asker ve Devlet adamı olarak hizmet etmiş Balkanlarda Osmanlı'nın sigortası olmuştur bu Arnavutlar'dan biride Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı.Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa'dır
Read 12 tweets
“Avrupa’dan Asya'ya
Kafkasya'dan Afrika'ya
Sureti ve sireti bize dönük olan herkese...
Bayram şuurunda ve sevincinde bir istikbal temennisiyle...”

-Kurban Bayraminız Mübarek olsun..
-Urime Kurban Bajrami.
-Bajram Šerif Mubarek olsun.
-Eid Mubarak.

🇧🇦🇦🇱🇹🇷
🎼 Süleymaniye'de Bayram Sabahı

#YahyaKemalBeyatlı
“Tâ Budin’den Irâk’a, Mısır’a kadar,
Fethedilmiş uzak diyarlardan,
Vatan üstünde hür esen rüzgâr
Ses götürmüş bütün baharlardan.”

Yahya Kemal Beyatlı.

#Budin Kalesi ve Türk Mezarlığı- Macaristan ( foto Michael Kiel 1965/70) Image
Read 3 tweets
Veli Bey ılıcası

#Budin
#Macaristan

'Budapeşte'de bugün işler durumdaki Velî Bey ılıcası denilen tesis şimdi Czasar ılıcası olarak tanınır. Evvelce içinde olan kırmızı renkte bir taş levhaya işlenmiş uzun kitâbesi, bunun Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa tarafından 977'de ImageImageImage
(1569-70) yaptırıldığını bildirir. Buraya Velî Bey'in adının niçin verildiği ise bilinmemektedir. Âşık Mehmed Menâzırü'l-avâlim adlı eserinde (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2421, vr. 103, Ayverdi'den naklen) bu ılıcayı, "Medîne-i Budin'in bir kenarındadır ki
Velî Bey kaplıcası demekle müteâriftir, âbı mu'tedilü's-suhûnedir... ve bu germâbın dahi menbaında kârgir kubbe-i kebîre ile bir camekân ve kârgir kubbe-i kebîre ile bir dârü'l-gusl mebnîdir ve dârü'l-guslün içinde bir havz-ı kebîr ve etrâf-ı havzda on altı adet hucerât ve her
Read 10 tweets
Medeniyetimizde temizliğe ve suya verilen önemin en güzel örnekleri, Medeniyetimizin zengiliğinin sebebi Rumelinin verimli topraklarında günümüze miras çeşme ve hamamlardır ;
#Prizren binbaşı çeşmesi (kuruluş tarihi bilinmiyor.) 1902 yılında tamir olunduğunu gösteren kitabe ImageImageImage
sökülüp kayboldu. Kesme taştan yapılıdır. İlyas Kuka camiinin giriş kapısının karşısında köşe başındadır.
#Üsküp Davut Paşa çifte hamamı (Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır II Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa
tarafından yaptırılmıştır Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam, İsabey Hamamı ile birlikte Üsküp 'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir)
Ve #Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa tarafindan yaptiŕilan #Budapeşte'deki Sokollu Mustafa Paşa Hamamı
#Prizren
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!