Profile picture
بابک ِ وزیر @Babak_1992
, 12 tweets, 11 min read Read on Twitter
1- در این #رشتو توضیح میدهم #مسیح_علینژاد چگونه جریان براندازی را در بزنگاه های تاریخی آن منحرف میکند و چه باندی از اصلاحطلبان با او همکاری دارد. از شکیباییتان در خواندن هر 12 توییت، صمیمانه سپاسگزارم. ⬇️
2- اوج اعتراضات خرمشهر و برازجان.مردم اصل نظام را نشانه گرفته اند.درگیری مسلحانه! اعتصابات هرروز گسترده تر میشود.ناگهان #مسیح_علینژاد دوخبر پخش میکند: دستگیری دختری بنام #مائده بخاطر رقص و ویدیویی از #شاپرک_شجری‌_زاده که شاپرک با گریه میگوید 20 سال زندان برایم بریده اند. ⬇️
3- طوری #شاپرک_شجری_زاده گریه میکند و میگوید "حکمم اومده 20 سال! 20 سال!" که دل هربیننده ای را به درد می آورد. شاپرک میگوید : "2 سالش تعزیریه، 18 سالش تعلیقیه که من باید 18 سال خفه زندگی کنم."⬇️
4- مسیح کنار هشتگ حمایتی برای #شاپرک_شجری‌_زاده، هشتگی راه می اندازد به نام #برقص_تا_برقصیم و همه حواس ها را از آنچه در #خرمشهر و #برازجان میگذرد پرت کرده مشغول میکند به ضبط ویدیو از رقص و آپلود آن. صدا و سیما به کمک مسیح آمده و اعترافات #مائده را پخش میکند.⬇️
5- اصلاحطلبان فعال میشوند و در حمایت از #مائده، صداوسیمای رژیم مقدسشان را محکوم میکنند. بانو زهرارهنورد، همانکه از حصر پاکت پول میفرستاد، اینبار پیام میدهد. #باجزاده توییت مربوط به مائده را پین میکند. عصرایران، سایت مهم اصلاحات، سه روز تیتر اولش را به مائده اختصاص میدهد. ⬇️
6- بی بی سی چی ها هم از بهنود تا سیاوش اردلان و فرشته قاضی محکوم میکنند. میلانی که به انگلیسی عاشق خامنه ایست، دوباره به فارسی ج.اسلامی را محکوم میکند.رضاحقیقت نژاد، حتی به تبعیت ازخاتمی، بی بی سی و منوتو را دعوت به #آشتی_ملی میکند ومیگوید #برقص_تا_برقصیم را کاش پروموت کنند.⬇️
7- گروهی اما ازهمان ابتدا به قضیه مشکوک میشوند و میپرسند چرا وسط تظاهرات مهم خرمشهر و برازجان،این هشتگ را مسیح راه انداخته؟ #عمارملکی موقعیت را مناسب میبیند و چون نخودچی خودش را پیش می اندازد تا هم #تحولخواهیش را پروموت کند و هم ازمسیح دفاع کند.حقیقت نژاد هم کار مشابهی میکند.⬇️
8- ویدیویی از دختری به نام الناز، دوست #مائده بیرون می آید که در کاناداست و میگوید یک ماه پیش با مائده و دوست دیگرشان شاداب باهم دستگیر شدند و اعترافات و گریه ها مال یک ماه پیش است و باهم آزادشدند و مائده حالش خوبست. گند پروژه #مائده و #برقص_تا_برقصیم در می آید. ⬇️
9- ناگهان #آتنا_فرقدانی مطلبی مینویسد که قسمت دوم بازی مسیح علی نژاد و تیمش را نقش برآب میکند و تمام کاربران مجازی را در بهت و حیرت فرو میبرد. آتنا میگوید این خانم شجری زاده که به خاطر 20 سال زندانش اینگونه گریه و زاری میکند چرا نمیگوید که یک ماه پیش از ایران رفته است.⬇️
10- #مسیح_علینژاد دستپاچه ویدیوی دیگری از #شاپرک پخش میکند که برخلاف گریه و زاری روز گذشته اش،باکمال خونسردی میگوید ازایران خارج شده ام. خیلی شیک "نسرین ستوده"، پروژه مشترک تحولخواهان را پروموت میکند که "وکیلش هست و زندانیست" و اینکه "تازگی ها شنیدم 20سال زندان برایم بریدند"!⬇️
11- اینگونه بود که #مسیح_علینژاد، ساکن نبش دوم شعبه جدید اصلاحطلبان، یعنی #تحولخواهی، بار دیگر مچش باز میشود و دو پروژه جذابش باهم در یک روز شکست میخورد. اگر برایتان سوال است که کی و کجا بار اول تیر مسیح به سنگ خورد این #رشتو را بخوانید: ⬇️
12- اصلاحات 21 سال پیش بوسیله محمدخاتمی اختراع شد تارژیم را استمرار دهد. ج.ا در شرایطیست که درطول39سال و چندماه عمرخودهرگز آنرا تجربه نکرده است.سقوط این رژیم حتمیست.ویروس اصلاحات را جدی بگیرید. مواظب مسیح ها و عمار ها باشید که فریبتان ندهند و ویروسشان را به شما منتقل نکنند. پایان
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to بابک ِ وزیر
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!