, 10 tweets, 8 min read Read on Twitter
Måske er jeg inders inde bare en +70-årig dansk pensionist, som elsker at komme i det lokale menighedsråds lokaler til kaffe, blødt brød & medaljekager for at hygge sig med de andre fra landsbyen? Har idag været i Vetterslev-Høm Kirke i Ringsted Kommune...#tråd #KamraniKirke 1/10
I kirkens tilstødende lokale, havde den lokale præst og menighedsrådet arrangeret en foredragseftermiddag med Carsten Egø Nielsen om Danmarks 250 år som kolonimagt i Caribien, hvor vi dyrkede bomuld og ikke mindst sukkerrør. Slavehandlen var hovedtema #tråd #KamraniKirke 2/10
Der var i d lange & hæsblæsende foredrag henvisning t nutiden, til salget af øerne for 100 år siden & t de mange år med slaveri & slavehandel, samt fortælling om den yderst indbringende forretning det var & dens bidrag t store bygninger & slotte i Danmark #tråd #KamraniKirke 3/10
Nå, men jeg havde altså overvundet frygten i #MitLivSomIntrovert v tilmelding t foredrag blandt kristen menighed😇. Ankom 2 min. inden start. Alle p-pladserne var optaget, så de andre var altså kommet i god tid. Jeg ku se ind på lokalet og det så fyldt ud #tråd #KamraniKirke 4/10
Jeg træder ind i lokalet. Med afvæbnende smil. Den virker hver gang! Siger goddag ud i lokalet. Flere svarer tilbage. Der r fuldt hus. Én stol tilbage. Fin siddeplads. Ikke én under 70-75 år. Alle indfødte danskere. Jeg var eneste "yngre" & brun #realisme #tråd #KamraniKirke 5/10
Jeg hilste med smil & nik & et pænt goddag til mine bordkammerater. Kort efter gik præsten på scenen, præsenterede foredragsholderen og indledte med salme 262 fra højskolesangbogen. Jeg bladrede selvfølgelig med & læste indenad. Værdsatte den flotte lyrik.#tråd #KamraniKirke 6/10
Foredraget var som sagt hæsblæsende og med mange gode anekdoter, personreferencer, bygnings ditto og med kuriøse tekster kundgjort i datidens guvernement på øerne. #tråd #KamraniKirke 7/10
(Den neger, der i vrede hæver sin hånd mod en blank (hvid) og giver ham knubbede ord....)
Et spørgsmål: Er det med hensyn til gennemsnitsalderen at brødet skal være blødere end det smør som hviler på det? 😇😇
Eller det bare sådan teboller er ?😄😄😄 #tråd #KamraniKirke 8/10
Hvorom alting er
- Jeg fik et godt & 2-timer langt foredrag om DKs kolonihistorie
- De gamle kristne i Vetterslev var i lokale med måske deres eneste brune i år
- Vi grinede og klappede sammen af foredragerens jokes.....
- Vi drak kaf'&spiste brød sammen
#tråd #KamraniKirke 9/10
-De sagde Fadervor. Jeg smilede.
-Selvom jeg ik r af samme konfession som præsten,for slet ik at tale om samme religion, så stillede...
-...Præstinden og foredragsholderen op t selfie
- Så kom ik her & fortæl mig, at der ik gøres noget for økumenien 😇
#tråd #KamraniKirke 10/10
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kamran Sarwar™️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!