İş Varant Profile picture
Apr 10, 2019 3 tweets 3 min read Read on X
#VaranTaktik Dayanak varlıktaki değişim beklentiniz, bu beklentinin gerçekleşeceği zaman diliminde, varantın zaman değeri kaybını yenecek kadar yüksek olmalıdır. #varant #İşVarant
Aksi takdirde beklenti gerçekleşse bile varantta zarar edebilirsiniz. Uzun vadeli ve zaman değeri kaybı küçük olan varantları tercih etmek bu riski azaltır. #İşVarant #varant #vade
#VaranTaktik Sorularınız için #İşVarant destek hattını arayın.
#Varant Destek Hattı: 0212 350 23 00

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İş Varant

İş Varant Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @isvarant

Sep 22, 2020
📣#DUYURU #Varant Yatırımcılarımızın Dikkatine📣

TPIHE, EGIHO, EGIHN, EGIHL,EGIHM, ASIHO, PEIKD, PEIKE, PEIKF, ALIZR, ALIZS, ALIZP, DAIEN, DAIEO varantlarında SPK izinli ihraç miktarımızın tamamını satmış bulunuyoruz.++
++Bu nedenle ilgili varantlarda piyasa yapıcı satış kotasyonu giremiyoruz. Piyasa yapıcı alış fiyatımız üzerinde yeralan fiyat seviyeleri Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde yatımcıların kendi belirledikleri alış ve satış fiyatlarıdır.++
++Yatırımcıların belirlediği fiyatlar dayanak varlık hareketleri ile paralellik göstermeyebilir.

Yatırımcılarımızın; TPIHE, EGIHO, EGIHN, EGIHL, EGIHM, ASIHO, PEIKD, PEIKE, PEIKF, ALIZR, ALIZS, ALIZP,DAIEN, DAIEO varantlarında alım işlemi yapmamalarını veya++
Read 4 tweets
Apr 16, 2020
📢AGIGL.V, AGIGM.V, AGIGO.V, ASIGK.V, DAIDJ.V, IZISH.V, IZISI.V, PBIEB.V, PBIEC.V, PBIED.V, PEIJC.V, PGIHF.V, TKIHE.V, TPIGD.V varantlarımızda SPK izinli ihraç miktarımızın tamamını satmış bulunuyoruz. Bu nedenle ilgili varantlarda piyasa yapıcı satış kotasyonu giremiyoruz.++
++Piyasa yapıcı alış fiyatımız üzerinde yeralan fiyat seviyeleri Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde yatımcıların kendi belirledikleri alış ve satış fiyatlarıdır. Yatrımcıların belirlediği fiyatlar dayanak varlık hareketleri ile paralellik göstermeyebilir.++
++Bu nedenle yatırımcılarımız yeni varant alım işlemi yapmamalarını veya yapacaklarsa da alım yaptıkları fiyata çok dikkat etmelerini öneriyoruz.
Elinde varant olan yatırımcılarımız pozisyonlarını kapatmaları için piyasa yapıcı alış kotasyonu piyasada bulunmaktadır.++
Read 4 tweets
Apr 15, 2020
@Sonmohi23251176 Merhaba, PGSUS varantlarımızdan PGIHF varantında 4,000,000 adetlik SPK izinli ihraç miktarımızın tamamını satmış bulunuyoruz. Bu nedenle ilgili varantlarda piyasa yapıcı satış kotasyonu giremiyoruz. Piyasa yapıcı alış fiyatımız üzerinde yeralan fiyat seviyeleri Borsa İstanbul++
@Sonmohi23251176 ++kuralları çerçevesinde yatımcıların kendi belirledikleri alış ve satış fiyatlarıdır. Yatrımcıların belirlediği fiyatlar dayanak varlık hareketleri ile paralellik göstermeyebilir. Bu nedenle yatırımcılarımız yeni varant alım işlemi yapmamalarını veya yapacaklarsa da++
@Sonmohi23251176 ++alım yaptıkları fiyata çok dikkat etmelerini öneriyoruz.++
Read 4 tweets
Feb 4, 2020
#VarankAkademi'de sıra #usdtry varantlarına geldi.
🛡️Avantajları: Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç ile USD/TL Varantları USD/TL üzerine beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir alternatiftir.
🛡️Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde TCMB tarafından 15:30' da açıklanan gösterge niteliğindeki #TürkLirası - #AmerikanDoları alış - satış kuru ortalamasıdır.
🛡️Kimler almalı? 🤔 USDTL’de beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Alım varantı alan yatırımcı #usdtry ’nin değer artışından, satım varantı alan yatırımcı ise #usdtry’nin değer düşüşünden getiri elde etmeyi hedefler.
Read 4 tweets
Nov 18, 2019
@Sonmohi23251176 Merhaba, 15.11.2019 Cuma günü EDIEN kapanış alış-satış fiyatımız 0,41 - 0,43’tür.
Detaylı bilgi için: isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/a… Image
@Sonmohi23251176 ...Şu anda ise 0,50 / 0,52’dir.
İş Varant olarak en dar makası ve en yüksek likiditeyi yatırımcılarımıza sağlamayı hedeflemekteyiz. Dayanak varlıklarda oluşacak likidite azalmaları nedeniyle alım-satım makasımız açılabilir... Image
@Sonmohi23251176 ...Makas açılırken piyasa yapıcı alış fiyatı sabit kalıp, piyasa yapıcı satış fiyatımız yükselir. Böylece elinde varant olan yatırımcıların, makas açılmalarından olumsuz etkilenmeleri engellenir.
İşlemleriniz öncesi piyasa yapıcı kotasyonlarını takip etmenizi öneririz...
Read 4 tweets
Dec 27, 2018
📣📣#İşVarant #varant
Aralık vadeli 270 adet varantımızın itfa tarihi yaklaşırken yatırımcılara önemli iki konuyu hatırlatmak isteriz:
🛡️Dayanak varlığı #DAX® endeksi olan 10 adet varantın vade sonu tarihi: 28.12.2018
28.12.2018 tarihinde itfa olacak #DAX® varantları;
🛡️DXIKE.V
🛡️DXIKF.V
🛡️DXIKG.V
🛡️DXIKH.V
🛡️DXIKI.V
🛡️DXIYA.V
🛡️DXIYB.V
🛡️DXIYC.V
🛡️DXIYD.V
🛡️DXIYE.V
#İşVarant #varant
28.12.2018 tarihinde itfa olacak #DAX® varantları için;
🛡️Son işlem günü; 28.12.2018 Cuma
🛡️Vade sonu tarihi; 28.12.2018 Cuma
🛡️Değerde biten varantların nakdi uzlaşı tarihi: 03.01.2019 Perşembe
#Varant #İşVarant
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(