Debat electoral sobre defensa i protecció dels gats de #Barcelona
Assisteixen els partits @Esquerra_ERC @JuntsXCat @cupnacional @EnComu_Podem i @PartidoPACMA
Cap del 155 ni extrema dreta.
El de la CUP ha adoptat a Can Bitxitos 🤩
- No és expert però agraeix el debat i posar a la taula els problemes
- Falla pla conscienciació i educació infants
- Denúncia del vandalisme a colònies
@Esquerra_ERC comparteix amb @cupnacional que agressió i vandalisme s'ha de perseguir, i afegeix que al programa inclou línia d'educació de benestar animal.
@EnComu_Podem diu que s'ha d'explicar més l'existència dels gats de carrer (9.000 actualment a Barcelona).
Explica que s'ha fet Campanya de xipatge i perseguir venda il·legal.
També en contra del vandalisme important.
@JuntsXCat diu que porten persones referents en el món animalista a la llista (Anna Molá i Magda Oranich). Hi ha d'haver prevenció, i campanyes contra vandalisme, incloent sancions. Ecplica que ha vist amos de gossos que els deslliguen per caçar gats... 🤪
@PartidoPACMA es queixa de no ser als organismes claus decisoris. Treu la bandera del feminisme. Certament el col·lectiu és majoritàriament femení.
Refugis per gossos i porcs senglars... Coi, no parla de gats?
REUBICACIO DE COLÒNIES
@Esquerra_ERC
En alguns casos no es pot evitar, la ciutat canvia i hi ha obres. L'Ajuntament ha de tenir diàleg, coordinació i seguiment de les reubicacions.
@EnComu_Podem explica les 3 reubicacions grans. S'ha de parlar amb el Consell els espais i amb la gestió d'obres. Intentant evitar sempre que hi hagi reubicacio.
@JuntsXCat hi ha d'haver protocols, i única direcció a tot Barcelona, no gestió per Districtes. No pot haver més casoa d'aquests.
@PartidoPACMA diu que són grans casos però no únics. Planteja protocols dintre d'obra pública. A privada, no donar llicència fi s que no asseguri aquest protocol. Paralització d'obres si cal. Coordinació, també amb els @ANC_Bombers
@cupnacional : s'han d'avaluar cadascuna de les obres i el seu impacte a les colònies. Possiblement s'han de pendre mesures diferents en cada cas, però posar clàusules, i protocol d'emergència per minimitzar impactes. Sempre últim recurs reubicacio.
ABANDONAMENT I SANCIONS
@EnComu_Podem 700 gats acollits. Cap a l'abandonament 0. Sancions a webs il·legals.
@JuntsXCat Més sensibilització i conscienciació arreu, no només escoles. Intensificar, més xipatge i foment adopció. S'han de modificar ordenances. Contemplar les multes.
@PartidoPACMA prohibició venda d'animals. Necessitat de transport públic al CAAC.
@Esquerra_ERC creixement d'abandonaments. Estratègies campanyes d'adopció (punts informació, promocionar a actes de ciutat) , més sensibilització. També parla de prohibir venda d'animals. Explica que ja està en marxa l'estudi de nova ordenança.
@cupnacional més multes als abandonaments i xipatge obligatori de gats. No són una mercaderia, no són un objecte. Campanya de sensibilització més potent.
CENTRES D'ACOLLIDA
@JuntsXCat ja ho porta al programa. No un per Districte, és molt difícil, però sí allà on hi ha més espais, prioritzar i començar ja.
@PartidoPACMA diu que ells 10, no, 40 si cal, si arriba a l'Ajuntament 🙄 que hi ha molt de superàvit...
@cupnacional hi ha molts espais a la ciutat, s'ha de mirar i si cal, expropiar.
@Esquerra_ERC ja es va parlar fa anys, quan el CAAC, que es necessita centre a Barcelona, amb transport públic, accessible. Es va fer fora i es necessita al menys 1 a Barcelona.
@EnComu_Podem diu que ja està en marxa, a la Magòria 😂 a Sant Martí, que es on es necessita més. Començarà a operar aviat.
BIODIVERSITAT VS GAT AUTÒCTON @PartidoPACMA no sé si vol fer de Barcelona una selva i treure a l'home de la ciutat.
@cupnacional s'ha de fer estructuració d'àrees. S'ha de compatibilitzar.
@Esquerra_ERC no es mulla.
@EnComu_Podem hem de fer un treball d'encaix i convivència.
@JuntsXCat Barcelona ha de ser més verda, amb més biodiversitat. Però s'ha de tenir sentit comú. S'ha de fer compatible, i consultar i fer participar a les entitats. És un tema de diàleg i de pacte, entre tots.
BENESTAR DE GATS DEL CENTRE D'AJUNTAMENT @cupnacional s'ha de millorar les condicions de les instal·lacions del CAAC, i la d'aquí la situació no és la millor (per adopció) massa complicat anar-hi. S'ha de millorar.
@Esquerra_ERC situacions de les instal·lacions molt precàries. Així no es poden millorar kes condicions. S'ha de fer noves instal·lacions. Espai de gats i gossos, no. Algo més amable.
@EnComu_Podem que ja, que ja comencen obres, que dupliquen veterinaris i quiròfans, i nova instal·lació a Magòria. Crean una llançadora des de Plaça Eapanya 😂😂😂 això no durarà 2 dies.
@JuntsXCat no es pot esperar 12 anys més. Pel nou centre temporal, s'ha de fer seguiment. "No hi ha fórmules màgiques, us hem de fer cas a les entitats"
@PartidoPACMA no podem esperar a noves instal·lacions. Els problemes hi són ARA. Els gats del CAAC són els grans oblidats. S'ha de fomentar voluntariat i adopcions, i això és problema només del transport. S'ha de posar llançadora o bus amb horaris.
@Esquerra_ERC GU amb visió global, formació a tots els agents. Record de la gossa Sota.
@EnComu_Podem tots els agents han passat per una formació de sensibilització.
Ara s'enfoca als agents de barri: Defensa dels drets dels animals.
I reforçar unitat canina 😶
@JuntsXCat formació de tot el cos i continuada pels més de 9.000 agents. No podem crear una nova unitat per això. S'ha de potenciar la unitat canina i q es vegi més. En resum: Més polis i formats!
@PartidoPACMA és molt complicat que tots els agents siguin empàtics 🤦‍♀️ demana més diners però no sé per a qué exactament.
@cupnacional gossa sota i repressió policial... Més formació pels agents, i que sàpiguen el que passa al CAAC. Però tb calen més experts implicats, serveis socials etc.
COL·LECTIUS SENSE SOSTRES I VULNERABLES
@EnComu_Podem s'ha de treballar per serveis bàsics, però molt complicat. Treball conjunt amb entitats.
@JuntsXCat hi ha molta gent que no es pot fer càrrec de despeses. En contra de municipalitzacions. Partida pels serveis socials (ajudes) en conveni amb entitats i col·legis professionals. Corresponsabilització pública i privada a través d'informes serveis socials. A curt termini
@PartidoPACMA veterinari gratuït per aquells que adoptin al CAAC. Seguretat Social gratuïta pels animals i IVA al 0 per veterinaris.
@cupnacional veterinari social, Municipal. Viable 100x100. Lliga molt bé amb persones sense sostre, q tb s'ha de garantir l'habitatge q repercuteix als animals.
@Esquerra_ERC albergs amb animals, conflictes. S'ha de poder entrar els animals. Altres casos d'exclusió social, sense recursos, línia d'ajuts. Problema amb la gent que es mor. IVA veterinari escandalós.
INCREMENTAR AJUTS A ENTITATS
@JuntsXCat Sí, s'han d'incrementar. Fan molta feina i tb s'ha de reconèixer. És necessari més recursos. "Ajudar més a la gent que ens ajuda". I reconeixement públic.
@PartidoPACMA pregunta per la partida actual.
@cupnacional el pes econòmic no pot caure en les entitats. 12.000euros per Districte és poc.
@Esquerra_ERC sí, més recursos i més feina conjunta. Feu molta feina, si s'externalitza seria més car, l'Ajuntament s'estalvia molts recursos.
@EnComu_Podem hem fet totes les reunions, que abans no passava (Consell, etc) llistat de floretes del que ha fet l'Ajuntament... 😴
@PartidoPACMA "estic realment decebuda d'aquests ponents..." Toca treure la merda als del costat. El que necessiten són diners i no han sabut dir ni una quantitat... En fi, patètic, totes sabem els diners que donen... 🤦‍♀️
Moment de preguntes. Una explica la seva vida. Tenim aquest defecte, totes les entitats 🤪
Surt la memòria de Swanjee i la seva mort 😢 i tota la mala gestió del cas, de com van treure els gats, del suïcidi de Blanquito, i de la falta de respecte i reconeixement.
Nou Barris diu que no s'oblidin de l'extrarradi. Parla dels porcs senglars, i de com ho han de gestionar el tema al marge de l'Ajuntament
@cupnacional diu que s'ha de compensar aquests costos, facilitar els permisos, i anar de la mà de les entitats.
@EnComu_Podem diu que tot està penjat, transparència pura. Qui no tingui les dades és que no les ha buscat. Plaf a Pacma.
Demanen un reconeixement per Swanjee i una placa.
FI
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Bernardita Libertad 💛♀️✊🏴
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!