, 8 tweets, 2 min read Read on Twitter
Blir tydligt när jag följer rapporteringen från Almedalen att det inte är något för mig. Jag vill träffa vanliga människor - lärare, rektorer, förskollärare, barnskötare, sjuksköterskor, socialsekreterare och undersköterskor - och prata ekonomi. Lära dem. De är viktigast.
Vet inte hur, men måste gå på något sätt. Inget ont om politiker, tjänstemän och fackliga men de säger samma saker till varandra år ut och år in. Jag är imponerad att de orkar med men så länge inte de som jobbar i verksamheten fattar hur de styrs kommer inget att förändras.
Medarbetare i hemtjänsten behöver förstå varför minutschemat blir lite stressigare för varje nytt år. Lärare behöver förstå varför kraven på dokumentation och ryggen fri växt sig så stora. Rektorer och chefer på sjukhus och i omsorgen behöver fatta varför de måste spara varje år.
Alla som arbetar i välfärden (nåväl fler iaf) behöver känna till att det finns en styrningsfilosofi som dominerar totalt som bygger på övertygelsen att det går att tvinga dem att bli lite bättre men till ett billigare pris, varje år. Att de förväntas vara buffert när behov ökar.
Twitter är inte ett tvärsnitt av befolkningen. De flesta har ingen aning om det här. De ser på TV och hör högt uppsatta människor säga att de ska fixa välfärdens arbetsbelastning genom olika satsningar och de tror på det. Trots att styrningen är riggad att ge dem mer att göra.
Föreställ er hur diskussionen om välfärdens styrning hade ändrats om alla som jobbade i den läst "De effektiva". Om varje lärare, rektor, förskollärare, undersköterska, sjuksköterska, socialsekretare osv visste vad de som styr gör med dem när de lägger sina effektiviseringkrav.
Fan vet hur men på nått sätt tänker jag se till att få prata med vanligt folk till hösten. Kanske kan entusiaster gå ihop och boka lokal och locka kollegor som kan swisha det de tycker att det är värt. Välfärdens Lamotte. Vi kan inte låta ett gäng i toppen styra debatten längre.
Jag ska grunna på detta över sommaren. Idag har varit en sådan katastrof i Almedalen. Men först ska jag åka till Tornedalen.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!