, 18 tweets, 6 min read Read on Twitter
Tankesmedjan Balans har haft ett replikskifte med den moderata kommunledningen i Österåker på Dagens Samhälles debattsida. Idag kom moderaterna med en slutreplik. Lite försiktigt skulle man kunna påstå att den lämnar lite att önska så här kommer min slutreplik i några tweets.
Här är artikeln. Den är inte så lång men lyckas ändå innehålla hinna innehålla en del knepigheter. Vi ska ta dem en för en. dagenssamhalle.se/debatt/granskn…
1. Ingenstans framkommer det att Skolnedskärningskartan är ett arbetsdokument.
Det här är Skolnedskäringskartan. Vi har lagt in en massa kommuner i en karta på google och skrivit små faktarutor om vad vi hittat för besparingar i de kommunernas budgetar. google.com/maps/d/u/2/vie…
Ser ni vad det står i texten till förra tweeten? "OBS LÄS PUNKTERNA NEDAN". Det har uppenbarligen inte moderaterna i Österåker gjort för här finns svaren på de flesta av deras funderingar angående kartan. Här framgår att karta inte är ett facit. Syftet är att visa nationell trend
Det står också att det finns massor av felkällor. Att kommuner kan spara mer än vad som sår och mindre än vad som står. Det är väldigt tydligt att det här inte är en karta som vi påstår beskriver den exakta verkligheten.
Här hittar ni blogginlägget om Skolnedskärningskartan. Det finns en inbäddad karta och under den en länk till själva googlekartan. Syftet med blogginlägget är att beskriva mer ingående hur vi tagit fram kommunernas data. tankesmedjanbalans.se/skolnedskarnin…
2. Som stöd för att vi skulle påstå att Skolnedskärningskartan är en stor granskning använder moderaterna citat från intervjun i Dagens Samhälle. 1. Det är artikelförfattarens åsikt, inte min. 2. Det här är inte Skolnedskärningskartan 3. Jag stavar med C. tankesmedjanbalans.se/9-av-10-kommun…
3. Vi använder ett index för att avgöra om kommuner skär ner eller inte som heter PKV. Det indexet ändras hela tiden. Skolnedskärningskartans syfte är dock att visa hur politiker MEDVETET lägger besparingskrav. Det är alltså inte nuläget i kommunerna vi undersöker utan budgeten.
När kommunerna klubbade sina budgetar var PKV (dvs den information politiker då hade om kostnadsökningar) ca 3,0 %. Om PKV skulle gå upp under året och nedskärningar öka kan ju inte politiker ställas till svars för det. Om det går ner kan de med samma resonemang inte komma undan.
4. Moderaterna anser inte att man ska använda budget för att se om kommuner satsar eller inte på förskolan och skolan. De tycker att man ska använda SKL:s databas Kolada.
Vi kollar upp hur det står till för Österåker vad gäller variablerna om kostnad för de olika skolformer och ser at Österåker ligger mycket lågt jämfört snittet i Stockholmskommunerna.

Så visst vi kan använda Kolada om moderaterna vill det.
5. Vi har enligt moderaterna missat att kommunerna i Stockholms län har en gemensam prislista och därför lagt upp alldeles för få kommuner i Stockholms län i Skolnedskärningskartan. Nej vi har inte "missat". Det står i instruktionerna till att läsa kartan att inte allt är med.
Om de två moderaterna känner att de gjort ett avslöjande att "tankesmedjan Balans inte kan något om gymnasieskolan i Stockholms län" måste jag tyvärr göra dem besvikna. Läs gärna det här inlägget om hur gymnasiesamverkan i 08 leder till nedskärningar. tankesmedjanbalans.se/2018-ytterliga…
6. Vad är en granskning? Moderaterna tycks inte anse att vi gjort en granskning och det kan vi leva med att de inte tycker vi vi har ju försökt att visa en trend mer än granska.
Lite lustigt blir det då när de två moderaterna själva anser att de granskat innehållet i kartan men att de uppenbarligen gjort det utan att ens läsa instruktionerna för hur man ska läsa kartan.
Avslutningsvis en bonusbild över hur det ser ut för Österåker i en annan undersökning (granskning?) av lärartäthet, ohälsa och kostnad för förskola och skola. Så här gick det senast för Österåker i Lärarförbundets undersökning "Bästa skolkommun".

Nu stänger vi tråden.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!