My Authors
Read all threads
Vou comezar por explicar a orixe da cidade de Ourense da #BelaAuria, baseándome no libro de Xosé Somoza, explicado dun xeito sinxelo e didáctico
Cando chegaron os romanos á comarca ourensá, esta xa estaba habitada. As boas condicións naturais da contorna eran aproveitadas por poboadores autóctonos antes do século I d.C. De feito, o vestixio máis antigo é unha biface do Paleolítico atopada no Barrio do Couto.
Pódense confirmar a existência de cinco castros perto de Ourense: Oira, Santomé, Valdegodos, Madrosende e Beiro, datados entre (século VI a.C- I d.C).
A orixe da urbe está argumentada por dous grandes historiadores: Florentino López Cuevillas (1934) e Xesús Ferro Couselo (1955)
*Valdegola
Ámbalas dúas teorías tenhen o seu epicentro en dúas aras votivas e nas súas diferentes interpretacións.
Non son dúas posturas de todo contrapostas xa que realmente se complementan.
Cuevillas concede toda a importância á indíxena na fundación do asentamento, ao mananciais
das Burgas como lugar máxico de peregrinación. Para él o vicus, nace arredor das Burgas e crece grazas ao impulso urbanizador que confire a vía secundaria romana.
Ferro confirma a existência dun pequeno povoado indíxena pero alega que ademais, pola existencia dunha vía imperial
Isto atraería a persoas cultas e refinadas de orixe latina, que serían quen deron o carácter Urbano ao asentamento. coa romanización, a poboación dos castros próximos emigrarían o povoado xurdido arredor das Burgas.
A complexa rede viaria próxima vése no grande núm de milarios
Ourense en época xermánica acadou grande importancia, que chegou a ser capital do reino Suevo, da corte do Rei Miro até o momento da súa morte no 583. O fillo de Carriarico, curou da lepra cun miragre de San Martiño de Tours, e como mostra de agradecemento, erixiron en Ourense
A primeira catedral na súa honra e estableceron nesta cidade, unha das dióceses máis antigas do noroeste peninsular. Nesta época ademais creouse a sé episcopal e apeteceu por vez primeira nos textos escritos o nome de Ourense.
A importância da sé continuou sendo relevante na época visigótica como demostra o feito de que creara o mosteiro de Santa Comba de Bande ou que se acunhasen moedas.
Nos séculos XII e XIII asístese ao despegue Urbano de Ourense. Sendo a catedral quen dominaba o resto da trama urb
Finalizo este breve fío explicativo sinalando que xa dende o século XV (sendo cando se rexistra o maior crecemento demográfico e económico) confírmase que o vinho e a súa comercialización foi o súa principal riqueza, tendo renome internacional a través dos portos galegos.
Agora que xa sabemos a orixe de #Ourense que podemos ver:
Eu chegaría aparcaría perto da Ponte Romana e despois de cruzala, pasaría ao carón do río Miño, estirando as pernas polas súas beiras. Tendo unha perspectiva de Ourense e tódalas súas pontes.
Posteriormente outro punto de partida sería as Burgas, Inicio dun longo paseo onde se mesturará a historia, o valor patrimonial e a beleza artística, Pero tamén a deixadez, a decadência e suciedade dunha cidade que pasou de ser a #BelaAuria a unha versión máis triste da mesma.
Dous lugares que merecen a pena ir é que están dentro do propio concello é o Parque de Montealegre e o castro de Santomé, onde se pode ver como a mesta néboa, a cotío, cobre a cidade e semella unha sinal, que ten un certo misticismodo que acontece neste #Ourense
Para quitarmos ese sabor agridoce que provoca esta cidade, por unha banda pensas, é moito máis bonita do que pensaba e ten moitas cousas que ver, pero pola outra dis, é unha mágoa que a tenhan así de descoidada, con todo o que ten dentro e na contorna: ide a Outariz de noite.
E non esquezades visitar o Claustro de San Francisco, ao carón do cemiterio de igual nome , onde atopamos panteóns de grande valor artístico e de persoeiros coma Otero Pedrayo e moitos, e onde perderon a vida tantas persoas na represión franquista ao ter preto do cuartel.
Por que Ourense foi a Atenas de Galicia?
Por isto:
Padre Feijóo(estarese retorcendo na tumba de compartir apelido...)
Lamas Carvajal
Filomena Dato
Curros Enríquez
Florentino Cuevillas
Otero Pedrayo
Vicente Risco
Blanco Amor
Ben Cho Shey
Ferro Couselo
Xaquín Lourenzo
Celso Emilio Ferreiro
Pura e Dora Vázquez
José Ángel Valente
Méndez Ferrín
Carlos Casares
.....
Interesante artigo sobre a orixe das Burgas
galiciaencantada.com/lenda.asp?cat=…
Patrimonio relixioso na cidade
Catedral de San Martiño
Igrexa de Santa María Nai
Igrexa da Trinidade
Fachada de Santa Eufemia
Capela dos Remedios
Cruceiro da Alameda
Capela de San Cosme (alberga o Belén de Baltar)
Prazas:
Praza Maior
Bispo Cesáreo
Do Ferro
Do Trigo
Da Magdalena
San Cosme
San Marcial
Da Imprenta
Saco e Arce
Da Ferreiría
Da Pena Vixía
Eirociño dos Cabaleiros
Pontes:
Romana ou Vella
Nova
Ribeiriño
Milenio
Tres Pasarelas
Ponte Medieval de Mende
Recunchos marabillosos:
Patio do museo arqueolóxico
Roteiro de rúas perdidas da Esmorga
O Liceo
Dentro do Claustro de San Francisco
Baixo o pórtico do Paraíso
Dende un rocha alta do Montealegre ou nunha carballeira
Ver o río Loña
E mil cousas máis
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with maruxinha🌰🌰🌰

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!