My Authors
Read all threads
Kuhu saaks ja peaks riik #COVID19 kriisi lahendamisel oma abi suunama, et aidata Eesti majandus kriisist läbi ja välja?

Pakuks 9 ideed, mida ma ettevõtjana loodan, et riik teeb:
1) Kirevate oskustega juhtimismudel.

Kriisi ei lahenda ainult valitsus ja viroloogid. Laua taha andmeteadlane (ennustavad mudelid), antropoloog (mõju ja nudging), opositsionäär (toetusmeede<>vana valimislubadus), ...
2) Eesti roheliste-punaste alade mudel. (vt )

Rõhuga positiivsete, roheliste alade aktiivsel avamisel igas linnas (mitte vägivaldsel punaste piiramisel) ja meie-nemad lõhe vähendamisel. Testimisvõimalused, immuunsuspassid, ...
3) Juhtimisandmete radikaalne avamine.

Probleemid: piirkondade, tööstusharude lõikes. (shiny.citis.ut.ee/avork/Majandus… granulaarsemaks)
Meetmed: iga mõjuks oodatav KPI ja progress.

Dashboard: valitsus.ee lehel sama asi avalik, mida muidu ainult @ratasjuri näeks.
4) Otsetoetused -> investeering.

Vältida lühiajalise sularaha-augu täitmist, kui saaks loominguliselt pika väärtuse.

Nt: miks maksta Cleveronile koondamistoetust, kui saaks osta neilt 1000 pakikappi, teha kogu maa e-kommertsi infra valmis (ja mitte koondada!)
5) Lasersihik andmeteadlastelt.

@maksu_tolliamet aegread ja prognoosimudelid oskavad ilmselt öelda midagi stiilis: "nende 8 OÜ aitamine Ida-Virus päästab 1824 töökohta rohkem kui sama raha Tallinnas kõigile, sotsiaalse jätkuriskiga -32M EUR"

emta.ee/sites/default/… (slaid 11+)
6) Kriisiandmete vahetus Top20 kaubanduspartneriga.

Kõik need tabelid dünaamiliselt rohelise-punase legendiga: stat.ee/34086
Igale partnerriigile kiire info, kus täpselt on meie "äri jälle avatud" niipea kui nemad valmis. Ja vastupidi.
7) Eraisiku-toetustele heategevuse mõõde.

Raha laialt külvamise võimalike vigade parandus + ühendame inimesi.

Kui nt mõni tippspetsialist saab kogemata 123 EUR toetust, mida ta ei vaja, saaks ühe klikiga suunata selle medõele või paljulapseliste koolitoiduks edasi.
8) Ei ehita kõigeks uusi süsteeme.

Supiköögid koolikokkadelt. Viiruseproove transportima Bolt. Kaitsevahendite seisu haiglates kaardistama MarkIT. Riigi abivajaduste kataloogiks ArmastanAidata.ee või Hooandja. Jne.

Kohandamise tasu = ka otsetoetus.
9) Exit-strateegia dokument.

Riik ei käsuta majandust, vaid saab seda võrgutada.

Pidevalt uuenev "10 slaidi" prioriteetidest ja teekaardist aitaks igal ettevõtjal oma rohujuure-samme paralleelselt seada, selmet riigi ülalt-alla korraldusi oodata.

Nt: aei.org/research-produ…
Lõpetuseks:
@SoMinEstonia õige fookus on inimeste tervise ja elude säästmisel nüüd ja kohe.

@EconMinEstonia roll Eesti majanduse kriisiplaaniga pole mitte vähem oluline, lihtsalt teises ajalises mõõtmes.

Palju jaksu @kaimarkaru @ViljarLubi @sikkut sihiku seadmisel.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Sten Tamkivi

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!