My Authors
Read all threads
Rohelised ja punased laigud maailmakaardil.

Inglisekeelses ruumis räägitakse praegu päris palju sellistest tsoonidest. Eestis mitte piisavalt, sestap mõned kiired mõtted maakeeles. Minu arust on see oluline raamistik meie probleemide lahti pakkimiseks.

(tviiditorm, 1/13)
Punased on kohad, kus COVID19 levik on tõusuteel, ja rohelised need, kus kontrolli all.

Rohelised kohad on need, kus elavad terved, ja punastes nakatunud inimesed.

(2/13)
Kuna COVID19 piiramiseks peamine toimiv meetod on sotsiaalne eraldamine, siis jääb punastes kohtades ka majandus seisma.

See seos oli pognoositav juba veebruaris: foreignpolicy.com/2020/02/24/cor…

(3/13)
Kõige lihtsam on öelda et, "punane koht" on nt riik (nagu teeb seda coronavirus.jhu.edu/map.html)

Aga 2-3 MEETRI kaugusele nakkuva viiruse puhul saab roheline/punane olla palju väiksem haldusüksus: osariik, maakond, vald, linn, kvartal, maja.

(4/13)
Mida granulaarsemalt sellist pandeemiakaarti joonistame, seda kiiremini on võimalik saada inimesed ja majandus liikuma.

Kui kehtestada kogu Eestis pikk komandanditund, siis enamik majandust seisabki. Kui ainult Võrus, siis seisab nt 14 päeva 0.95% jaekaubandusest vmt.

(5/13)
Me räägime palju "kõvera silendamisest" (flattening the curve, medium.com/@tomaspueyo/co…), see on väga oluline.

Aga igal "kohal" on oma kurv. Häädemeeste epideemia kõver on hoopis teise kujuga kui kogu Eesti graafik.

(6/13)
Seega on laigulise maakaardi taga suur hulk erineva tõusnurga ja pikkusega viiruse-graafikuid, sest:
* nad algavad eri ajahetkel
* levivad erineva tempoga vastaval kogukonna eripäradele

Nende summa on matemaatiliselt keeruline ja väheütlev.

Loe: systrom.com/blog/the-us-ju…

(7/13)
Mida suurema resolutsiooniga & täpsemat roheliste/punaste kohtade kaarti tahame, seda olulisem on laiapõhjaline testimine. Mitte ainult juba sümptomaatiliselt haigete seas, vaid üle populatsiooni ja geograafiliselt.

NB! ja "testimine" on lai mõiste.

(8/13)
Laiapõhjaline COVID testimine ei tähenda "kallis ja aeglane RNA test kõigile!"

Miljonit saab iga päev kraadida, küsitleda, liikumist prognoosida...
Ja tehnoloogia abil välja sõleuda-sihtida nt tuhat, kellele kiirelt kindel test.

(9/13)
Maailmas on paar riiki, kus on täna COVID kõverad lapikuks keeratud: Hiina, Lõuna-Korea, Singapur...

Need riigid a) testivad laialt ja b) sihivad ja isoleerivad väga täpselt punaseid alasid enda sees.

Nende "manuaalid" kuidas, on avalik info: who.int/docs/default-s…

(10/13)
Ja kui uuesti gloobuse tasandile välja "zoomida", siis
1) need riigid, kes teavad enda sees täpselt, kus on punased alad
2) lasevad rohelised piirkonnad uuesti tööle
3) muutuvad terve riigina gloobusel roheliseks alaks

(11/13)
* Rohelised riigid hakkavad omavahel kauplema, majanduse taastumine kiireneb
* Rohelised ja punased suhtlevad pika hambaga, "no tule äri ajama, aga piiril 14päeva karantiini"
* Punased tegelevad pea maas oma kriisi juhtimisega ja majandus kukub sügavamale auku

(12/13)
Eesmärk: saada Eesti gloobusel kiiresti roheliseks alaks.

Selleks on vaja andmepõhist juhtimist,
mis vajab Eesti-sisest detailsed roheliste/punaste alade kaarti,
mis vajab laiapõhjalist üldpopulatsiooni testimist eri meetoditega.

(13/13)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Sten Tamkivi

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!