My Authors
Read all threads
माणसातल्या देवा, तुला आमचा मानाचा मुजरा, मराठी कलाकारांकडून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी गाणं समर्पित tv9marathi.com/entertainment/…
1/n.ढोंगीपणाची परिसीमा. दोष कुणा कुणाला द्यायचा.शेवटी समाज पद्धतीच्या वर्षांनुवर्षे बसविण्यात आलेल्या आणि झालेल्या चुकीच्या संस्कारांनाचद्यावालागेल.माकडा पासून उत्क्रांत झालेला माणूस ६कोटी वर्षे झाली पण अजूनही जनावरच आहे.ऋषींनी ज्यांना समाज खराब होउनये म्हणून गावाच्या सीमे बाहेर
2/n.हाकलून दिले होते त्यांना केव्हा,कुणी,कशे समाजातआणले आणि मानवी समाजाच्या ऱ्हासाला सुरवात झाली.आज बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आहे.त्यांना श्रद्धांजली वाहाण्याची ढोंग सर्वत्र केली जात आहेत.त्यांना आपल्या बांधवांनाघेऊन बौद्धधर्म कां स्विकारावा लागला ह्याचा विचार कुणाही अगदी,यांना
3/n. @pyambedkar
#ramdasathawale
सुद्धा.
मी भारद्वाज गोत्रात जन्मलेला ब्राह्मण. स्वतःला ब्राह्मण मानत नाही. ऋषींनी कुटुंबातील भावांच्या कामाच्या वाटपासाठी केलेले वर्णभेद, माकडापासून उत्क्रांत झालेल्या बहुतांश मनुष्य सद्रुष्यजनावरांनी निर्बुद्धविचारांनी जातीआणिनंतर धर्मातरुपांतर
4/n करत माणसांना जोडण्याऐवजी आपल्या स्वार्थासाठी तोडत आपल्याच भावंडातून एक श्रमिक,दलितवर्ग निर्माणकेला.
ह्या वर्गाच्या हालअपेश्टास, उच्चवर्गातील ऐयाशीलोक सिनेमा, क्रिकेट धर्म,राजकारण,पर्यटन अश्या अनेक funelementsवर उडवून महागाईलासुद्धाकारणीभूत होत आहेतआणि तो सुद्धा ह्यांचापैसा
5/n. नव्हे. पैसा निर्माण करतो फक्त श्रमजीवी.मानवी समाज पद्धती उलट झालेली आहे कारण खरेऋषी नामशेष झाले.आणि लुटारु राज्याच्या हाती सत्ता आहे.दोष आहे अनादी काळच्या चुकीच्या संस्कारांचा.
संपूर्ण जगाचा खरा इतिहास समझल्यावर. भगवतगीतेतील दोन महत्त्वाचे विचार माहीत असल्याने आणि अद्ययावत
6/n LifeScience ज्ञानमिळाल्याने
खरे आपण ७००मिलियन वर्षझाली ह्या प्रुथ्विवर निर्माण झाल्यापासून ६४०मिलियन वर्षांनी आपल्याला मानव शरीर मिळाल्या नंतर.
मी चुकीला गेलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. आणि ही मानव स्पिसिज नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी.माझा वनजीनोम वननेस काँनसेप्ट फाँर
7/n ह्युमँनिटीवर गेली ३५ वर्षे कुढलाही मोबदला नघेता,प्रसिद्धीची सुद्धा आंस न धरता लोकांना माणूस म्हणून एकत्र आणणाचा प्रयत्न करतो आहे.
माझे विचार समझण्यासाठी वाचा
bit.ly/33Vac3m
ही philosophy नव्हे.
नाही समझला, न समझुन घेतला तर पैसा, संपत्तीच्याहव्यासापोटी
8/n. तुम्ही निर्माण केलेल्या ह्या जगातील नर्कातच तुम्हाला येणारी ५०० कोटी वर्षे जोपर्यंत ह्या प्रुथ्विचे आयुष्य आहे तोपर्यंत सडत रहावे लागेल.पुन्हा पुढे नर्क आहे तो आहेच.आणि हेच खरे अद्धयात्म
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Kishor Kochrekar

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!