My Authors
Read all threads
1- 1900 den günümüze Amerika “Dünya ne yaşıyor” 1900 lü yılların başında Amerika denen ülkede çok teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler oldu. 2. Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde. Dünyadaki her şeyin en moder olanı Amerikan olanı idi. Otomobil,silah,bilim, sanat,spor,yaşam.
2-Atom bombasının da yardımıyla. Amerika dünyaya krallığını ilan etti. Krallığın kabul edilmesi ile Dolar altından sonra tarihte tüm dünyada geçerli ikinci para birimi oldu. Buraya kadar bir sorun yoktu. Efsane bir sistem kurulmuştu. Herkes memnundu. Lakin sistemin sürmesi için
3-Sürekli daha fazla para gerekiyordu! Neden gerekiyordu ?(Bu biraz derin konu.)Doların başlangıçta dünyayı ikna etmek için altına dayalı olarak tesis edilmiş yapısı sisteme yetmez oldu.Zira altın sınırlı bir varlıktı.Doların altınla bağı koparıldı. İşte bu sonun başlangıcı idi.
4-Dolar o saatten sonra maliyeti sıfır olan ama tüm dünyada alım gücü olan canavar bir silah oldu. 2000 yılına kadar üretimle, adaletle arası günden güne açıldı.Dünyanın üretimi, emeği, Amerika’ya aktı aktı.Tüm dünya Amerika’nın veya doların ülkeler üstü sahiplerinin kölesi oldu.
5-Şu an elimizde.Bu paranın çoğunu elinde tutan ve tüm dünyayı borçlandıran çok küçük bir zümre. Amerika diye büyük, ve hoyrat yaşamaya, lüks yaşamaya alışmış bir ülke ve nerdeyse köle haline gelmiş matbaada basılan doları almak için gece gündüz çalışan dünyanın geri kalanı var .
6-Öyle para basıldı öyle borçla çalışıldı ki. Şu an dünyada üretilmiş her maddeyi 5 kere satsanız dünyadaki borcu ödemiyor. Tabiiki varlığın çoğunu elinde tutan o üst akıl. Bu sistemin sürekli dönmeyeceğini biliyordu. Bu sebeple daha lüks yaşayan hoyrat partneri yerine,
7-Köle gibi çalışan ve ülke devlet yapısı kontrole çok daha müsait olan Çin’i yeni partner olarak seçti.Bu kayma 2000 yılına kadar dünyada her konuda(teknoloji, silah, tarım, tekstil, nükleer, petrol, pamuk, spor, sanat kültür) açık farkla birinci olan Amerika’nın sadece 20 yılda
8-Çoğu alanda güç kaybetmesi ile net bir şekilde ölçülebiliyor. 2008 krizinden sonra, ki bu krize çoğu analist Amerikan rüyasının bitiş tarihi diyor. Bu eksen kayması iyice makro parametrelere yansıdı. Ve Amerika artık üretimden ve gerçeklikten kopmuş şekilde, bastığı para ile
9-dünyayı sömürmek zorunda kalan. Güçlü orduya ve çok masrafa sahip bir ülke olarak ortada kaldı. Amerika ekildiğini anlayınca. Bu güne kadar edindiği kurum ve tecrübelerle Trump liderliğinde savaşmaya karar verdi. Şu veya bu şekilde kendimizi 3. Dünya savaşının içinde bulduk.
10-Taraflar 1-Trump liderliğinde, var olan düzenin sürmeyeceğini kendiside bilen, ama yeni dünya düzeninde de ezilip yok olmak istemeyen şu an dünyanın en büyük ordu ve silah imkanlarına sahip. Ama üretim rekabet gücünü görece kaybetmiş ülke. 2-Amerika’yı yıllarca çalıştırıp
11-ortada bırakan, yeni partneri Çin’e çoğu geçişini tamamlamış. Dünyanın yeni düzenini bence koronanın en çok etkilediği ! 6-7 ülke ile önceden görüşmüş varlık elitleri. 3-Dünyanın eski ve yeni, bölgesel, tarihsel, üretimsel, stratejik anlamda sözü geçen ulus devletleri
12-Liderliğinde dünyanın geri kalanı. Dünya büyük bir savaşa girecek, belki anlaşıp çok savaşmayacak. Ama sonuçta şu 3 seneryodan biri olacak. 1-Amerika bambaşka bir silah veya güçle dünyayı yok etme aşamasına getirip, kurallarını dayatarak dünyanın geri kalanını
13-emeklerini karşılıksız basılan bir kağıt parçasına satmaya devam etmeye mecbur bırakacak. Ki bu durumda var olan düzen bir mafya ve terör düzeni olarak devam eder. Lakin kölelik, zulüm ve adaletsizlik artacağı için bir zaman sonra tekrar çökecektir. 2- Amerika ve dolar çöker
14- Para elitlerinin önde gelen ulus devletler(İngiltere, Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, Türkiye, İran) ile anlaşarak. Yine kendilerinin kurduğu dolar benzeri sınırsız bir para basarak. Fakat çok kutuplu bir dünyada, biraz daha adil paylaşım, ve üretim karşılığı
15-dengelenerek sınırlanmış bir para miktarı ile var olan düzene daha yakın bir sitemde anlaşarak dünyayı yönetmesi. Ki benim beklentim bu dur.3-Yine Amerika’nın çökmesi ve dünyanın çok kutuplu bir yönetim sisteminde anlaşamaması üzerine tarihte mal takasından bir sonraki sistem
16-olan kıymetli madenler esasına dayalı bir sistem. Bu sistem bir nevi fabrika ayarları gibi bir sistem olduğu İçin çözüm olmayan ortamlarda dünya otomatikman buraya dönüyor. Tabii burada kredi ve borç sistemi yok olacağı için iş hacmi ve büyümeler çok gerilere düşmek zorunda
17-kalacaktır.Bu noktada benim öngörmediğim bir “diğer” seçeceğini eklemeden.Bu Amerika nasıl batar diyen dostlarıma,bir çok alanda dünyada yüz yıldaki üretim değişikliklerini gösteren grafikleri incelemelerini öneririm. 00-20 arası dünyadaki hayret verici değişimi göreceklerdir
18-Sonuçta herkese borç üreten, bunu çevirmek için sınırsız para basan. Bu bastığı para ile dünyanın emeğini bedava transfer eden, silah ve kaba kuvvet üreterek liderliğini sürdürmek isteyen bir ülke nin. Ömrümün sonsuz olması da çok mantıklı değil. Saygılarımla. Fatih Pakdamar
Mesela bu grafik Amerika’nın petrol pastasını zamanla kimlerle paylaştığını çok net gösteriyor. 1900-2020 arası. Paylaşmayı kayıp olarak değerlendirmek lazım :) #petrolpastası #OilPriceWar
ORDU. Bu grafikten ise. 1900-2020 arasında dünyaya kimin hükmettiğini farklı bir açıdan izleyebilirsiniz. Ordusuz iktidar olmaz. Öte yandan bana göre savunma sanayi en büyük de masraf kalemidir !
Grafik 1900 yılından 2020 yılına kadar, yıl bazında savunma ve askeri harcama bütçelerini görsel olarak karşılaştırıyor. #militarybudget #askeriharcama #savunmabütçesi #masrafkalemi #enbüyükaskerigüç #enbüyükordu
Grafik 1900-2020 yılları arasında ülke ve yıl bazında petrol üretim miktarlarını görsel olarak karşılaştırıyor.
#petrolüretimi #petrolüretimmiktarı #enbüyükpetrolüreticisi
1-Aşağıdaki petrolün nominal değeri grafiği. Dünyanın 2001 de nasıl değiştiğini 2008 de nasıl kırıldığını ve 2020 de nasıl darma dağın olduğunun fotoğrafıdır. #OilPriceWar #dünyasavaşı
2-2001 kuleler. 2008 kapitalizmin en büyük krizi. 2020 de yaşadıklarımız. Olağan şeyler değil. Kesinlikle değil...
20-Dünya şu anda ne yaşıyor ?Yeni dünya düzeni tartışmaları neler ?Dünyayı şu an normal görmek, kesinlikle normal değil yazım. #dünyanereyegidiyor #insanlık #yirmibirinciyüzyıl #WWIII #ww3 #yeniduenyaduezeni #NewWorldOrder #future #blockchain #dünyasavaşı #sistemçöktü #yenipara
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with fatih pakdamar

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!