My Authors
Read all threads
Piyasalarda fiyat hareketleri ve trend dönüşleri nasıl oluşur? birkaç paragrafta açıklamaya çalıştım. Piyasalar ile yeni ilgilenenlere belki faydası olur..

#borsa #hisse #viop #bist100 #usdtry
1) Finans piyasalarında oluşan fiyat hareketleri, piyasaları yeterince tanımayan yatırımcılar tarafından ekonomilerin iktisadi durumlarının bir yansıması olarak kabul edilir. Bu nedenle yatımcılar ekonomi programlarına, ekonomi yorumcularına, pür dikkat kesilir;

#borsa #hisse
2) ekonomistlerden duydukları ekonomi yorumlarına göre de piyasalarda aksiyon almaya çalışırlar. Piyasalardaki düzen sanılandan çok daha farklı bir şekilde işler. Piyasaları daha uzun süredir takip edenler ekonomistler felaket senaryoları anlatırken piyasaların

#borsa #hisse
3) ralli yaptığına çokça şahit olmuşlardır. Bu durum tam olarak nasıl olmakta açıklamaya çalışalım..

Piyasalarda temel olarak fiyatlar ARZ ve TALEP ile belirlenir. Bu ifade aslında herkes tarafından bilinir ama tam olarak nasıl işlediği iyice anlaşılmaz.

#hisse #borsa #viop
4)Talep fazla ise fiyatlar artar arz fazla ise fiyatlar düşer denilir ancak aslında piyasalarda gerçekleşen işlemlerde arz ve talep her zaman birbirine eşittir. Bir alım işlemi varsa karşılığında da bir kişinin bunu satması yani “arz” etmesi gerekir.
5)Fiyatların artmasını sağlayan faktör olarak “talebin artması”ndan bahsedilirken aslında talep edenlerin daha coşkulu ve istekli olması ve daha üst kademe fiyatlardan da almayı kabul etmeleri anlatılmak istenir.

#borsa #hisse #viop
6)Bu da işlem gören fiyat kademelerinin daha yüksek seviyelere çıkmasına neden olur. Aslında fiyatları artıran şey “talep eden” bir kitle olmasıdır.
Fiyatları düşüren faktör ise “talep yetersizliği”dir.
7)Piyasada arz ve talep belli bir dengede iken talep edenlerin motivasyonu düşerse ve bu seviyede piyasaya arz edenlerin endişesi baskın gelirse fiyatlar düşer. Bu durumda arz edenler, yani satış yapmak isteyenler endişeliler ise daha alt kademelerden de satış yapmayı
8)kabul ederler ve fiyatların düşmesine neden olurlar.
Fiyatların artması ve düşmesindeki en önemli diğer bir faktör de “likidite”dir. Piyasalardaki ana trend dönüşlerini sağlayan şey likidite fazlalığı ya da likidite yoksunluğudur.
9) Fiyatlar artarken yani bir yükseliş trendi varken trendin devam edebilmesi için “talep edenler” yani “potansiyel alıcılar” piyasaya likidite taşırlar. Likidite devam ettikçe fiyatlar artmaya piyasalar ralli yapmaya devam eder.
10) Sonra öyle bir nokta gelirki piyasada arzı karşılayacak kadar yeni alıcı grubu gelmemeye başlar. Bu noktada piyasa ile ilgili kitleler borsaların yükselmesini beklemekte, medya borsanın kazançlarını övmekte ve herkes borsadan bahsetmektedirler.
11) Aslında piyasada yatırım yapmayı düşünen herkes “maldadır”. Herkes yatırım yaptığı için piyasada “likidite kıtlığı” yaşanmaya başlar. Likidite kıtlığını fark eden buyuk oyuncular erken davranarak trend tepeden dönerken satmaları gereken malın önemli bir miktarını satarlar.
12) Satışta geç kalan kucuk yatırımcı panik yaptıkça satar, sattıkca da fiyatları aşağı çeker. Yatırımcılar satış yaptıkça piyasadan para çekilir ve likidite oluşmaya başlar. Bu dönemde medyada piyasaların sürekli düştüğü haberleri yer alır.

#bist100 #usdtry
13) Bunu duyan geniş yatırımcı kitleleri korkuyu iliklerine kadar duyduğunda , yani yatırımcıların buyuk bir çoğunluğu piyasaların daha aşağılara inmesini beklediğinde, bu düşünceye sahip herkes malını zaten satmış olduğu için piyasada “arz eksikliği”
14) ve aynı zamanda da “likidite bolluğu” yaşanır. Bu durumda mal almak isteyenler arz eksikliği nedeni ile giderek artan kademelerden mal almak zorunda kalırlar. Bu da piyasalarda düşüş trendini bitirir.

#borsa #hisse
15) Bu oyun düzeni içerisinde iktisadi faktörler yatırımcı psikolojisine etki eden önemli bir faktör olarak yer alırlar ancak ana belirleyici faktör değillerdir. Açıklamaya çalıştığım bu nedenler ile ekonomi yorumları dinleyerek piyasalarda yatırım yapılmamalıdır.

#Borsa #hisse
16) Biraz uzun oldu sanırım sabrınız için teşekkur ederim umarım faydalı olur..

#borsa #hisse #usdtry
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Yasin Yalçındağ

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!