My Authors
Read all threads
Üniversite okumanın geniş kitleler için anlamının kalmadığını neredeyse son 10 yıldan beri dile getiriyorum.

"Geçimlik iktisada" dönüş için covid-19 bir fırsattır.
İnsanın en önemli "devrimci" eylemi "helal ekmek kazanmak" idi; helal yaşamak idi.

Bu yaşamı modern kapitalist işletme toplumuna üniversiteyi işçileşmek için okuyarak elde eden hiç görülmedi.
Tarih boyunca bütün peygamberler "sofra iktidarı" kurdular.
Geleceğin dünyası da çobanların ve çiftçilerin, ahilerin ve bacıların fütüvvet hareketiyle kurulacaktır.
Üniversiteyi bitiren her genç lisede dershane, fakültede masraflar nedeniyle yıllık asgari 20.000 (12x 1500) TL harcamakta ve mezun olduğunda (yüksek lisans ile birlikte) 50.000 TL borçlanmış halde hayata başlamaktadır.
Üniversitenin maliyeti mezun başına 200.000 TL'dir.
Üniversiteyi bitiren her genç eğitim süresince (lise dershane + lisans aylık 1500 TL + öğrenim kredisi) 200.000 TL harcarken çalışmadığı bu süre boyunca (7 yıl x 12= 84 ay) asgari ücretle çalışsa alacağı ücreti de (84x2300=193.200 TL) kaybeder.
Yani mezun, 400 bin TL kaybeder.
Üniversiteyi bitirmenin her aileye kişi başına yükü 400.000 TL'dir.
Matematik sorusu:
Mezun kişinin kaybını telafi etmek için kaç yıl ve ne kadar ücretle çalışması gerekir?
Üniversite mezunu bir kızın ineklerle kurduğu neşeli hayat:

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with lütfi bergen

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!