My Authors
Read all threads
Dia 65: Avui em sembla que si faig tutorial amb vídeo em tremolarà la càmera 😀
No era conscient de fins a quin punt tenir notícia que el restaurant tornava a arrencar em provocaria aquesta tan grossa alegria, però hi és i l'abraço i la surfejo. Image
L'entorn, la disposició dels clients nous i coneguts a venir, les mesures sanitàries que ens aniran dictant, els recursos que necessitarem, l'acollida de les nostres propostes... Tot és incert. Tot, excepte la plena disposició a la flexibilitat i a l'entusiasme expansiu.
Poc més podem fer que tot allò que ens sigui possible. I això és el que farem. No hi cap una realitat llegida en idioma de bé o de malament. Hi cap una disposició a estar alerta, desperts i atents a establir un diàleg flexible amb tots els factors que entren a escena.
Això, i dinar maires enfarinades i fregides.
Se n'adonen de com en pot ser de pal de paller la cuina de casa? Pal de paller d'una sostenibilitat íntima i pròpia, d'un sostenir-se, tenir-se en peu, quan l'entorn es xarbota com un pot de vidre amb aigua, sorra, pedretes i fulles.
Sostenir-se en un sentiment de claredat i calma en un context més o menys enterbolit per les circumstàncies.
La cuina de la infància duta al present per reconfortar amb un "tranquil·la, tot anirà bé, seguim podent fer maires com les menjaves quan eres petita". Image
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Maria Nicolau

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!