My Authors
Read all threads
#गोबेल्सनीती

जोसेफ गोबेल्स याच्या आत्महत्येला साधारण ७५ वर्षे लोटली आहेत. तरीही 'गोबेल्सनीती' हा शब्दप्रयोग नेहमी ऐकायला मिळतो. एखादा राजकीय नेता भूलथापा देत असेल तर तो गोबेल्सचे प्रचारतंत्र वापरतोय असं विरोधक म्हणतात. कोण होता जोसेफ गोबेल्स?
👇
"एखादी गोष्ट वारंवार सांगितली तर ती लोकांना सत्य वाटू लागते. एखाद्या गोष्टीचा प्रचार करताना ती गोष्ट सोपी आणि काही ठळक मुद्दे असायला हवेत. आणि ती गोष्ट सातत्याने पुन्हा पुन्हा सांगायला हवी." अॅडॉल्फ हिटलरचं हे प्रचाराचं सूत्र प्रत्यक्षात उतरवणारा सूत्रधार होता जोसेफ गोबेल्स.
👇
गोबेल्सची ओळख हिटलरचा एक विश्वासू सहकारी, एका प्रचारतंत्राचा जनक, नाझी पक्षाचा प्रचारक, संपादक, प्रचारमंत्री, युद्धमंत्री आणि शरणागती जाहीर करणारा जर्मनीचा एका दिवसाचा चान्सलर अशी आहे. 'गोबेल्सनीती'मुळेच हिटलर सत्तेवर आला आणि सत्ता टिकवू शकला.
👇
हिटलरच्या हाती नाझी पार्टीची सूत्रं आल्यानंतर त्यानं आपल्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी एका विभागाची स्थापना केली. त्या विभागाचा प्रमुख म्हणून त्याने जोसेफ गोबेल्सची नियुक्ती केली कारण तो 'डेर अॅंग्रीफ' या वृत्तपत्राचा संस्थापक आणि संपादक होता.
👇
ज्यूंवर होणारे अत्याचार, छळछावण्या आणि एकंदरच त्यांच्याविरुद्धचा हिटलरचा द्वेष उघड होता. मग हिटलरचं लष्कर त्यांच्यावर इतके अत्याचार करत असताना इतर जर्मन नागरिकांनी त्याची साथ का दिली किंवा त्याला विरोध का केला नाही?
👇
याचं कारण होतं हिटलरने केलेला रीतसर प्रचार. ज्यू हे राष्ट्रद्रोही आहेत, हा विचार हिटलरने लोकांच्या मनात रीतसर पेरला होता. त्यामुळे जर्मनीत जे काही घडतंय, ते योग्यच आहे, अशी सामान्य माणसाची धारणा झाली होती.

क्रमशः

सौजन्य : BBC News । मराठी

👇
टिप : भारतीय राजकारणातील कोणावरही टिका करणे हा हेतू अजिबात नसून, गोबेल्सनीती सांगणे हा हेतू आहे. तरी कृपया भारतीय राजकारणातील कोणत्याही व्यक्तीचा येथे संबंध जोडू नये.

#गोबेल्सनीती

#दिग्विजय_004

#निर्मिती
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Digvijay Vibhute

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!