My Authors
Read all threads
Goed dat dit onderwerp veel aandacht krijgt en van alle kanten belicht wordt. Heb hier wel paar vraagtekens bij. Een aantal hieronder 1)
Krachtvoer is er in alle soorten en maten. Soja wordt vaak genoemd, maar is beperkt deel voor melkkoe. Vezelrijke bijprodukten van levensmiddelen vormen belangrijk deel, zoals bietenpulp, tarwegries, maiskiemzemelschroot. De koe als upcycler! 2)
De eiwit-krachtvoer maatregel laat stikstof (N) depositie niet 0,5% dalen. De daling is ongeveer 0,075%. De maatregel levert 1,2 mol N/ha/jr op; totale depositie op N gevoelige natuurgebieden is 1600 mol N/ha/jr. De daling valt dik binnen de onzekerheid 3)
Cellulose omzetten in eiwit in de pens door microben - daar is toch echt een bron van N voor nodig. Ook een koe kan niet meer N halen uit voer, dan er in zit. Sterker, groeiende microben leggen behoorlijk wat N vast in RNA en DNA. Helaas - verlies voor de koe. Komt in urine 4)
Kunnen dieren in de natuur heel goed voor zichzelf zorgen? Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Er is in ieder geval eiwit nodig. De experimenten met gras - klaver zorgen voor vrij veel eiwit 5)
Heb jaren bij IGER UK gewerkt, waar deel van die experimenten gedaan zijn. Deze dieren selecteerder een mix van gras-klaver met veel eiwit. De N excretie in urine zal hoog zijn geweest. Klaver levert een ruime overmaat aan eiwit voor pensmicroben - zeker geen optimale balans 6)
Een tekort aan eiwit van bijvoorbeeld drachtige koe leidt tot lagere opnamecapaciteit in de darm van jonge kalf van o.a. antilichamen. Geeft voedingsdiarree en minder vitaal kalf. De natuur is niet noodzakelijkerwijs vriendelijk... 7)
Dat koeien liever in de stal zouden staan dan buiten in een weiland met alleen gras, omdat het buiten 'zo eentonig' is - ik ken geen onderzoek daarover. Ik kan wel een mooi experiment bedenken 😀 8)
Koe kan zonder krachtvoer, al is vooral mineralen aanbod wel aandachtspunt. Melken zonder krachtvoer vraagt een andere manier om mineralen terug te krijgen. Allerlei macro- en micromineralen zoals fosfor, die bedrijf verlaten via melk en dier, komen niet zo maar aanwaaien 9)
Het is mooi dat diverse bedrijven die dat willen (keuze!) met weinig of geen krachtvoer toekunnen. Essentieel daarin zijn niet zo zeer de kosten, maar de opbrengsten: hogere melkprijs. En niet iedereen lukt dat - hier bijvoorbeeld een eerlijk beeld: nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01… 10)
Tenslotte, er is geen Europese regel die zegt dat N depositie 50% lager moet. 50% is een arbitraire waarde; bij 50% reductie komt 74% van de N gevoelige natuurgebieden onder de kritische depositie waarde KDW. Bij 26% reductie de helft van de gebieden onder KDW.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Jan Dijkstra

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!